DZIEŃ PAPIESKI

1. Dziś:

* Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę oraz za ofiary złożone w tym tygodniu w kancelarii i przez przelew bankowy. Są one przeznaczone na rozpoczęte malowanie prezbiterium w naszym kościele. Przez kilka dni będą stawiane rusztowania i potem rozpoczęte rozpoczną się prace konserwatorsko-malarskie.

* Przeżywając dzień papieski – módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o ustanie epidemii tak w Polsce jak i na całym świecie. Tę intencję podejmiemy dziś na nabożeństwie różańcowym.

* 10.30 msza z okazji dnia papieskiego z asystą chóru parafialnego.

* 9.15 – 14.00 kolejna zbiórka krwi w ramach Parafialnego Klubu HDK im. Jana Pawła II. Ta zbiórka jest również żywym pomnikiem dobroci ludzkiej, jaki budujemy Janowi Pawłowi II. Krew mogą oddać tak kobiety jak i mężczyźni będący między 18 a 65 rokiem życia. Przed kościołem stoi ustawiony autokar ze stacji krwiodawczej.

* 18.00 msza św. z asystą AK.

* w całej Polsce jest dziś przeprowadzana zbiórka ofiar na fundację Jana Pawła II, która prowadzi stypendia dla młodzieży z rodzin ubogich. Starajmy się w miarę możliwości wesprzeć ten fundusz stypendialny.

2. Jutro o 18.30 miesięczne spotkanie dla świeckich lektorów dorosłych.

3. W czwartek:

* 18.00 msza św. w intencji PZ Caritas i spotkanie

* 18.30 w Sali w domu parafialnym spotkanie w ramach kręgu biblijnego. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swoje poznawanie Biblii.

4. Niedziela za tydzień:

* Rozpoczęcie w całym Kościele tygodnia modlitw za misje.

* 18.00 msza św. z asystą Rycerzy Kolumba

* po mszy św. będzie można nabyć bardzo ciekawą książkę poświęconą naszemu patronowi – bł. Ks. Bolesławowi Strzeleckiemu. Autorem jest p. Wojciech Buczak z Radomia. Książka w sposób całkiem inny ukazuje świętość naszego proboszcza z okresu II wojny. Autor w kilku słowach osobiście nas zachęci do przeczytania tej książki. Cena egzemplarza – 15 zł. Będzie to cegiełka na przygotowanie jubileuszu parafii.

5. Wpisujemy naszych zmarłych na nabożeństwo Wypominek na rok 2020/21. Czynimy to w kancelarii lub w zakrystii. Kartki wspominkowe są wyłożone na stoliku z prasą i na regale. Wpisujemy wypominki roczne, pół roczne i jednorazowe. Jednorazowe wypominki – modlimy się w dzień zaduszny, 2 listopada na kwadrans przed każdą mszą św.

* możemy nadal rezerwować w kancelarii terminy mszy św. na przyszły rok.

6.  Prasa katolicka: tygodniki =  * Niedziela;* Gość Niedzielny = można nabyć również piękny, duży, ścienny kalendarz wydrukowany przez redakcję Gościa Niedzielnego na 2021 rok. Cena – 15 zł.

7. Sytuacja epidemiczna:

* ze środków społecznego przekazu wiemy o aktualnym rygorze sanitarnym, podjętym celem zahamowania rozwoju epidemii.

* w każdym miejscu, oprócz naszych domów, obowiązuje noszenie maseczki, która zakrywa usta i nos. Bardzo proszę, aby każdy przychodzący do kościoła przestrzegał tego obowiązku. Motyw = sami chcemy być zdrowi; nie narażamy innych na chorobę; nosząc maseczkę w kościele myślimy o tych, którzy boją się iść do kościoła. Jeżeli każdy będzie miał zakryte usta i nos, to pozwoli innym przyjść do kościoła. Mamy obowiązek myśleć o innych. To wyraz naszej miłości i siebie i bliźniego.

* wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie.

* Komunię św. przyjmujemy zgodnie do zaleceń celebransa.

* Nasza odpowiedzialność społeczna ma wynikać z przykazania miłości siebie i bliźniego. Czymś śmiesznym jest, gdy się słyszy „teorie” negujące trudną sytuację epidemiczną i zdrowotną.

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy z parafii:

Ś+P     Irenę Marszalenko; lat 85.   Wieczny odpoczynek.