VI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 14 LUTEGO 2021

1. Dziś: * 10.30 msza św. z asystą chóru parafialnego.

* 18.00 msza z asystą Akcji katolickiej.

* Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, które będą przeznaczone na malowanie prezbiterium w kościele

* również dziękujemy za ofiary złożone w minionym tygodniu w kancelarii i przez przelew bankowy.

2. Jutro o 18.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

3. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu.

* środa popielcowa = * msze św. = 6.30; 9.00 i 18.00. * na każdej mszy św. pokutny obrzęd posypania głów popiołem. * w tym dniu każdego katolika obowiązuje post ścisły, tzn. powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych; możemy spożyć jeden posiłek pełny i dwa posiłki ograniczone ilościowo.

* w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tj. 14 marca rozpoczniemy parafialne misje jubileuszowe. Poprowadzi je o. Bogdan Waliczek, paulin, kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Biechowie. Już teraz prosimy o modlitwę w jego intencji. Program misji będzie dostarczony do rodzin naszej parafii. Misje święte rozpoczynają świętowanie jubileuszu naszej parafii. Przez 10 lat trwały na różnych płaszczyznach przygotowania do jubileuszu i teraz poprzez misyjne przygotowanie duchowe wchodzimy w świętowanie jubileuszu 100-lecia parafii.

4. W czwartek o 18.00 msza św. w intencji PZCaritas i po mszy spotkanie formacyjne.

5. W piątek rozpoczęcie wielkopostnych, pasyjnych nabożeństw – drogi krzyżowej:

* 7.00 – dla dorosłych; * 17.30 – dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z klas 1 – 7; * 18.30 dla młodzieży z klas 8 szkoły podstawowej i młodzieży ze szkół średnich oraz dla dorosłych. O 18.30 w tym tygodniu rozważania poprowadzą osoby z KŻR, APDŚ i Straży Honorowej Serca Jezusowego.

6. W niedzielę za tydzień:

* 17.00 nabożeństwo Gorzkich żali z nauka pasyjną.

* 18.00 msza z asystą Rycerzy Kolumba.

7. PZCaritas pomaga w rozliczeniu rocznym podatku PIT za 2020 rok. Można się zgłaszać do domu parafialnego – pomieszczenie biblioteki = w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 17.00. Należy mieć ze sobą rozliczenie z 2019 roku.

8. Bardzo serdecznie dziękuję:

* panu Sławomirowi Tomczykowi za inicjatywę i ogromną pomoc przy usuwaniu śniegu.

* dziękuje również panom ze wspólnoty Rycerzy Kolumba za wstępne porządki przy usuwaniu części elementów rusztowania i przygotowanie do następnego etapu prac malarskich.

9. Jak w każdą niedziele polecamy nabywanie i czytanie prasy katolickiej.

10. W ostatnich dniach pożegnaliśmy z parafii:

Ś+P Teresę Płaskocińską; lat 79

Antoninę Towarek; lat 79

Andrzeja Kowalskiego; lat 66

Zofię Sobutę; lat 91

W poniedziałek będzie msza pogrzebowa Ś+P Jadwigi Niewiadomskiej.

Wieczny odpoczynek.