III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 MARCA 2020.

1. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję on wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

b znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

d. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

e. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

f. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

b. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r. 

2. Dziś:

*  17.00 nabożeństwo Gorzkich żali.

* Ks. Sebastian informuje, że jest odwołane dzisiejsze spotkanie dzieci klas trzecich przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.

 3. Uwzględniając aktualną sytuację, przekazujemy, że w parafii naszej:

*  zawieszamy aż do odwołania wszelkie spotkania duszpasterskie dzieci, młodzieży i dorosłych.

* msze św. w ciągu tygodnia i w niedziele będą odprawiane w stałych godzinach. Tu nie ma żadnych zmian.

* codziennie przed mszami, tak jak do tej pory, będzie można przeżyć sakrament spowiedzi.

* za tydzień w niedzielę nie będzie zbiórki krwi.

* młodzież szkół średnich ma odwołane rekolekcje wielkopostne.

* seniorzy mają odwołane zajęcia gimnastyczne i warsztaty artystyczne.

 4. W czwartek przypada uroczystość Św. Józefa – patrona Kościoła powszechnego. O 16.45 modlitwy wspólnoty APDŚ.

 5. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej odprawione będą w tych samych godzinach co zawsze:

* 7.00; * 17.30 dla dzieci i młodzieży; * 18.30 dla dorosłych [ rozważania poprowadzą osoby ze wspólnoty „Zjednoczeni w Duchu” ].

6. Polecamy nabywanie i czytanie prasy katolickiej.

 7. W tym trudnym czasie, który ludzie wierzący starają się poprzez modlitwę, w duchu chrześcijańskiej nadziei, odczytać i wyciągnąć wnioski dla swojego życia, będziemy kończyli każdą mszę św. w niedzielę i w ciągu tygodnia, śpiewem przebłagalnych Suplikacji. Zawsze tę pieśń śpiewa się w postawie klęczącej.

Módlmy się tu w kościele, jak i w naszych domach, aby dobry Bóg zachował ludzi  i świat od złego oraz, aby ludzie będąc zachowani od epidemii jednocześnie zawsze mieli serce pojednane z Bogiem w spowiedzi na każdą godzinę życia, również i na tę ostatnią.

„Święty Boże …”.