80. Rocznica śmierci Bł. Ks. Bolesława Strzeleckiego

Materialne znaki pamięci znajdujące się w glinickiej świątyni Marmurowa tablica, ufundowana przez parafian i poświęcona przez Ks. Biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka w r. 1950 Ołtarz z obrazem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, poświęcony przez Ks. Biskupa Jana...

2. Maja 2021 r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 2 MAJA 2021. Dziś: * przypada 80-ta rocznica męczeńskiej śmierci naszego patrona, bł. ks. Bolesława Strzeleckiego. Dziękujemy Bogu za tego patrona i zachęcamy do modlitwy przez jego wstawiennictwo. * „narodowy dzień flagi”. Pamiętajmy, aby przy...