20. Czerwca 2021 r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. CZERWCA 2021. 1. Dziś: * Jeszcze raz odczytamy dekret ks. bpa ordynariusza Marka Solarczyka: „W związku ze zmniejszonym stanem epidemii oraz znoszonymi restrykcjami sanitarnymi, z dniem 20 czerwca 2021 r. cofam dyspensę od obowiązku...