Poświęcenie Ołtarza ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

W niedzielę 29. października nasza świątynia zyskała kolejne miejsce modlitwy. W kruchcie północnej nawy bocznej został poświęcony nowy ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ten poświęcił papież Jan Paweł II podczas pobytu w Radomiu w 1991 r. Ponieważ przez...