IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 MARCA 2020.

1. Dziś:

 * 17.00 nabożeństwo Gorzkich żali połączone z nauką pasyjną.

* dziś nie będzie zbiórki krwi.

2. Uwzględniając aktualną sytuację, przekazujemy, że w parafii naszej:

*  zawieszamy aż do odwołania wszelkie spotkania duszpasterskie dzieci, młodzieży i dorosłych.

* msze św. w ciągu tygodnia i w niedziele oraz święta nakazane będą odprawiane w stałych godzinach. Tu nie ma żadnych zmian. Kończymy każdą mszę św. modlitewnym śpiewem Suplikacji.

* W czasie mszy św. przyjmujemy Komunię św. na rękę. Składamy dłoń na dłoń; kapłan kładzie Najświętszy Sakrament; odchodzimy na bok i w bliskości kapłana spożywamy Komunię Św.

Ten ryt przyjmowania Komunii Św. ma wypływać z wielkiego szacunku do Boga Stwórcy i Zbawcy oraz z miłości do bliźniego, celem zapobiegania rozchodzenia się epidemii.

* codziennie ½ godziny przed każdą mszą św. – rano i wieczorem – tak jak do tej pory będzie można przeżyć sakrament spowiedzi.

* ze względu na zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego są odwołane rekolekcje parafialne dla osób starszych, które miały się rozpocząć od przyszłej niedzieli.

* WIELKA PROŚBA: wierni nie powinni odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami. Prosimy już od dziś przygotować się samemu w domach i przystąpić do spowiedzi. Przy każdym konfesjonale są wyłożone broszury z opisanym rachunkiem sumienia. Można je wziąć celem przygotowania. Tego domaga się nasza wiara oraz postawa roztropności. Zachowujemy bezpieczną odległość przed konfesjonałem i między sobą w oczekiwaniu spowiedzi.

* Wszystkie informacje o różnego rodzaju rekolekcjach, nabożeństwach i celebracjach transmitowanych przez Internet i telewizję będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej.

* W związku z licznymi zapytaniami rodziców, na obecną chwilę nie przewidujemy zmiany terminów Pierwszej Komunii Św. oraz sakramentu bierzmowania. Będziemy pilnie przypatrywali się rozwojowi sytuacji.

* Nadzwyczajni szafarze  Eucharystii zgodnie z poleceniem biskupa zawieszają niedzielną posługę u chorych w ich domach.

* W przyszłą niedzielę podane będą dokładne informacje odnośnie do spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej dotyczące osób starszych, chorych, będących w kwarantannie domowej. Podamy również informacje odnoszące się do przeżycia Triduum Paschalnego.

* Rycerze Kolumba z naszej parafii oraz starsi ministranci pragną pomóc osobom, które ze względu na wiek, chorobę czy kwarantannę nie mogą wyjść z domu. Pomogą w zrobieniu zakupów, leków, opłat w urzędach oraz w innych sytuacjach. Osoby pragnące takiej pomocy powinny zatelefonować najpierw do parafii na komórkowy numer telefoniczny Ks. Proboszcza [600 778 171] jest również umieszczony na stronie internetowej oraz ma tablicach ogłoszeniowych w kilku miejscach parafii. Proboszcz poda wtedy numer do danego wolontariusza. W ten sposób unikniemy niebezpieczeństwa podszycia się do tej akcji wszelkiego rodzaju oszustów.

 3. W środę przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. : 6.30; 9.00, 17.30 i 18.00.

4. W piątek – droga krzyżowa: 7.00; 17.30 i 18.30 = rozważania nie będą podzielone na grupy wiekowe.

5. Za tydzień w nocy z soboty na niedziele nastąpi zmiana czasu – przesuniemy zegarki o jedną godzinę do przodu. Msze św. będą odprawiane już według czasu letniego.

6. W tym tygodniu pożegnaliśmy:

Ś+P     Bogdana Tomasiewicza; lat 75

            Helenę Panek; lat 88

            Aleksandrę Kasprzyk; lat 90

Ś+P     Jadwigę Nobis; lat 86. Pani Jadwiga zmarła nagle, w dzień Św. Józefa, do którego miała szczególne nabożeństwo. Od wielu lat prowadziła jako zelatorka wspólnotę APDŚ; należała do KŻR i do Straży Honorowej Serca Jezusowego. Każdego dnia była w kościele na mszy św. i przyjmowała Komunię Św. Przez wiele lat zapisywała parafian na różne pielgrzymki autokarowe.

Wieczny odpoczynek.

7. W tym trudnym czasie, który ludzie wierzący starają się poprzez modlitwę, w duchu chrześcijańskiej nadziei, odczytać i wyciągnąć wnioski dla swojego życia, będziemy kończyli każdą mszę św. w niedzielę i w ciągu tygodnia, śpiewem przebłagalnych Suplikacji. Zawsze tę pieśń śpiewa się w postawie klęczącej.

Módlmy się tu w kościele, jak i w naszych domach, aby dobry Bóg zachował ludzi  i świat od złego oraz, aby ludzie będąc zachowani od epidemii jednocześnie zawsze mieli serce pojednane z Bogiem w spowiedzi na każdą godzinę życia, szczególnie na tę ostatnią.

Módlmy się za kraje najbardziej dotknięte epidemią; za lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny, za pracujących w laboratoriach, za policję i wszelkie inne służby, za rządzących i tych, którzy pełnią służbę na rzecz bliźnich – o zdrowie i siły w dalszych dniach walki z epidemią.

Śpiew: „Święty Boże …”.