UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – NIEDZIELA 25 GRUDNIA 2022

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować:

* Kapłanom, za ofiarną posługę przez cały adwent w konfesjonale sprawując sakrament pokuty.

* Panu kościelnemu Januszowi, Pani Małgorzacie i Panu Marcinowi za posprzątanie i przygotowanie kościoła na święta.

* Pani Grażynie Kupidurze, za dekoracje przy ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych.

* dziękujemy również Państwu Kalitom oraz Strusińskim z ul. Kościelnej za ofiarowanie do strojenia choinek pięknego kompletu świecidełek.

* Panu Markowi Turczykowi za przygotowanie szopki; panom z Oazy rodzin i Rycerzy Kolumba za pomoc przy budowaniu szopki.

* Paniom z Akcji katolickiej i Oazy Rodzin za dekorację choinek.

* Nadleśnictwu Marcule za ofiarowanie już w kolejny raz choinek do kościoła.

* Panu Piotrowi Wróblowi za przywiezienie swoim samochodem choinek; Rycerzom Kolumba za pomoc przy transporcie.

* chórowi parafialnemu i panu organiście za śpiew podczas pasterki i świąt.

* asyście ministrantów za posługę liturgiczną podczas pasterki.

* dziękuje wszystkim, którzy aktywnie wspierali wszelkie parafialne świąteczne przygotowania.

2. Dziś:

* msze św. według układu niedzielnego.

* na koniec mszy św. jeszcze raz będzie podany dokładny program kolędy na najbliższe dni.

3. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia; święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. według układu niedzielnego. Taca będzie przeznaczona na KUL.

4. We wtorek o 18.30 adoracja prowadzona przez wspólnotę Zjednoczeni w Duchu.

5. Sobota to ostatni dzień tego roku. O 17.00 adoracja dziękczynna za dar całego roku; 18.00 msza św. kończąca rok i podsumowanie duszpasterskie.

6. Niedziela za tydzień = pierwszy dzień 2023 roku. O 18.00 msza św. w intencji osób z KŻR. Nie będzie wcześniej wymiany tajemnic różańcowych. Uczynimy to podczas wspólnego wieczoru opłatkowo-kolędowego w piątek 6 stycznia o godz. 15.00.

7. Kancelaria w dniach trwającej kolędy = rano 8.00 – 8.30; po południu bez zmian.

8. Przypominamy, że Akcja Katolicka z naszej parafii rozpisała konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Z narodzeniem Jezusa było tak”. Rysunki wykonane przez dzieci składamy w zakrystii lub kancelarii do soboty 31.01.2022. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę 8 stycznia o godz. 15.00 podczas nabożeństwa kolędowego „Urodziny Pana Jezusa” przy szopce.

* Prosimy, aby dzieci na to spotkanie 8 stycznia przyniosły jakiś „prezent” Panu Jezusowi. Te ofiarowane dary przekażemy dla dzieci z Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Lista proponowanych darów jest wydrukowana i wyłożona na stoliku z prasą. Zachęcamy dzieci i rodziców do zaangażowania się w konkurs i o przybycie 8 stycznia na nabożeństwo przy żłóbku.

9. Prasa katolicka = Gość Niedzielny, numer podwójny w cenie 15 zł.

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy z parafii Ś+P Annę Nazarczuk. lat 48.

W piątek zmarł ks. z zakonu werbistów o. Marian Laban. Często przyjeżdżał do naszej parafii, gdzie ma część swojej rodziny, głosił u nas rekolekcje. Przeżył 82 lata.

Wieczny odpoczynek

11. Od jutra, wtorek 27 grudnia, chcemy rozpocząć wizytę duszpasterską w waszych domach, zwaną kolędą. To spotkanie z parafianami, które rozpoczyna się wspólną modlitwą; błogosławieństwem dla całej rodziny na nadchodzący rok; poświęcenie wodą święconą; potem rozmowa o sprawach rodzinnych i duszpasterskich. Przygotowujemy w swoim mieszkaniu stół nakryty obrusem; krzyżyk; świecę; wodę święconą.

Gdy ktoś nie ma wody święconej, to prosimy wziąć i nalać do buteleczki z naczynia, które jest ustawione obok ołtarza Jana Pawła II.

Prosimy, aby podczas kolędy byli wszyscy członkowie rodziny, którzy znajdują się aktualnie w domu. Niech znakiem zaproszenia kapłana będzie otwarta furtka prowadząca do danego domu.

Jak każdego roku, tak i teraz, informuję, że ofiary składane przy kolędzie będą przeznaczone na potrzeby utrzymania i inwestowania w prace materialne w parafii. Jak już wcześniej wspominałem, powoli chcemy przygotowywać się do malowania kolejnej części wnętrza kościoła. Już dziś składamy podziękowanie za każdą ofiarę przeznaczoną na ten cel.

PROGRAM KOLĘDY: znajduje się w gablocie przy krzyżu w kruchcie kościoła; jest umieszczony w gablocie od str. ul. Słowackiego i znajduje się na parafialnej stronie internetowej. Teraz odczytam program na najbliższe dni:

 

ŻYCZENIA = dla gości i parafian:

* Wśród nocnej ciszy; Bóg się rodzi; Cicha noc; Z narodzenia Pana, dzień dziś wesoły; Mędrcy świata monarchowie …

* Jakże bogate w treść i bliskie naszemu sercu są kolędy, tak chętnie śpiewane podczas świąt Bożego Narodzenia.

* Jakże można pięknie i głęboko zachwycić się dobrocią Boga, który odnajduje człowieka, poprzez miłość posyłającą Syna Bożego na świat w ludzkiej postaci, jako Boże Dziecię.

* Jakże wielką szansę daje człowiekowi Bóg, aby ludzkie serce napełnić na nowo darem pokoju i aby ten pokój ogarną cały świat – wszystkie ludy i narody. Myślimy i modlimy się o taki pokój w naszej Ojczyźnie, ale i u naszych sąsiadów w Ukrainie, o zakończenie nienawistnej wojny.

* Boże Dziecię z Betlejem, błogosław każdemu z nas, naszym rodzinom i bliskim, obdarz nas zdrowiem i dobrocią na te święta i na cały nadchodzący nowy rok. Szczęść Boże.