V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 MARCA 2020.

1. Dziś:

* jak wiemy, w całej Polsce do świąt Wielkanocnych włącznie, w zgromadzeniach liturgicznych w kościele może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Decyzja ta podyktowana jest tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa. Prosimy o respektowanie przepisów. Przyjmujemy zasadę, aby w danej mszy uczestniczyło po 1 osobie z rodziny, która zamówiła intencje mszalną. Wielka zachęta do wspólnej modlitwy w naszych domach. Starajmy się korzystać z transmisji mszy św. i innych nabożeństw czy to przez telewizję czy przez radio lub Internet.

* od dzisiejszej niedzieli są zasłaniane krzyże w kościołach i domach. To znak rozpoczętego bezpośredniego czasu bliskości Męki Pańskiej.

* nie będzie odprawione o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich żali. Decyzja ta wynika z aktualnych ograniczeń ilościowych odnoszących się do uczestnictwa w mszach i nabożeństwach. Zachęcamy do modlitwy w Gorzkich żalach poprzez transmisje telewizyjne lub radiowe.

 

2. Jutro o 18.00 msza św. w intencji wspólnoty szkaplerznej. Modlimy się o tej godzinie pozostając w swoich domach.

 

3. W środę o 17.30 msza św. w intencji APDŚ. Nie ma wcześniejszego nabożeństwa. Również modlimy się pozostając w domach.

4. W tym tygodniu przypada:

* Pierwszy czwartek miesiąca: 18.00 modlitwy w intencji nowych powołań do służby Bogu w kapłaństwie lub w życiu zakonnym.

* Pierwszy piątek miesiąca:

# spowiedź od 6.00 do 8.00 i od 17.00 do 20.00. Osoby, które praktykują dziewięć pierwszych piątków miesiąca, szczególnie dzieci, jeżeli nie będą miały możliwości uczestniczyć w spowiedzi i Komunii Św. – nie przerywają nowenny. Będą ja kontynuowały po wygaśnięciu epidemii.

# ze względu na stan epidemii i przepisy regulujące możliwość przemieszczania się oraz aby nie narażać osób starszych, które są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania w tym tygodniu nie będzie posługi sakramentalnej u chorych w ich domach.

# 15.00 Koronka do miłosierdzia Bożego i adoracja eucharystyczna.

# 18.00 msza św. w intencji członków Straży Honorowej Serca Jezusowego.

5. Pierwsza sobota miesiąca, o 18.00 modlitwy w intencji członków KŻR

6. Za tydzień, Niedziela Palmowa – rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia:

* nadal obowiązywać będzie przepis mówiący, że w mszach może uczestniczyć do 5 osób. Wielka prośba, abyśmy przeżywali tę niedziele w duchu wiary w swoich domach, włączając się w mszę św. transmitowaną w telewizji.

* msze w kościele będą sprawowane w stałych godzinach.

* na każdej mszy św. będą pobłogosławione palmy i odczytany opis Meki Pańskiej.

* 7.00 msza w intencji zmarłych z KŻR; * 9.00 msza w intencji Oazy Rodzin; * nie będzie o 16.00 zmianki tajemnic różańcowych; * nie będzie również nabożeństwa Gorzkich żali.

7. Pragnę serdecznie podziękować KŻR za złożenie ofiary w wysokości 3000 zł na cele bieżącego funkcjonowania parafii. Dziękuję również tym rodzinom, które świadome wspólnej troski do parafię wpłaciły ofiarę na parafialne konto bankowe. Musimy być świadomi, że w tych ekstremalnie trudnych czasach poprzez ograniczenie uczestnictwa wiernych w mszach św. została odcięta jedyna możliwość złożenia ofiary na „tacę”. To te fundusze są przeznaczone na funkcjonowanie społeczności parafialnej. Parafia musi opłacić wszystkie bieżące rachunki – prąd, gaz, woda etc.; musi opłacić pensje oraz podatki i inne pochodne zatrudnionych pracowników. Miesięcznie potrzeba na te podstawowe wydatki ponad 12.000 zł. Jeszcze raz dziękuje osobom, które z własnej inicjatywy wpłaciły na konto bankowe. Prosimy, jeżeli ktoś może o takie dalsze wpłaty, abyśmy mogli dalej funkcjonować. Numer konta parafialnego jest umieszczony na stronie internetowej i wywieszony w gablocie przy krzyżu.

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy z parafii: Ś+P Teresę Kibler; lat 80. Wieczny odpoczynek.

 

INFORMACJE – PARAFIA NSJ RADOM

 Uwzględniając aktualną sytuację w Polsce, przekazujemy, że w parafii naszej:

* Ks. biskup udzielił aż do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach niedzielnych i świątecznych.

* Przestrzegając obowiązujących przepisów prosimy, aby w mszach uczestniczyło do 5 osób. Przyjmujemy zasadę, że na mszy jest po 1 osobie z rodziny, która zamówiła intencję. Reszta rodziny pozostaje w swoich domach i tam bierze udział w mszach św. transmitowanych.

* w ciągu tygodnia o 18.00 transmitujemy na profilu Facebook mszę św. z naszej świątyni. W niedzielę jest msza o 10.30. Korzystajmy również z bogatej oferty transmisji mszy św. i nabożeństw poprzez telewizję, radio czy Internet.

* msze św. w ciągu tygodnia i w niedziele oraz święta nakazane będą odprawiane w stałych godzinach. Tu nie ma żadnych zmian. Intencje mszy możemy podawać w kancelarii [ jak do tej pory ] lub telefonicznie. Ofiary mszalne można również przesyłać na konto parafialne lub w zakrystii.

* Kancelaria parafialna jest otwarta w stałych dniach i terminach. Nie ma zmian.

* W czasie mszy św. przyjmujemy Komunię św. na rękę. Składamy dłoń na dłoń; kapłan kładzie Najświętszy Sakrament; odchodzimy na bok i w bliskości kapłana spożywamy Komunię Św.

Ten ryt przyjmowania Komunii Św. ma wypływać z wielkiego szacunku do Boga Stwórcy i Zbawcy oraz z miłości do bliźniego, celem zapobiegania rozchodzenia się epidemii.

 

* WIELKA PROŚBA: wierni nie powinni odkładać spowiedzi św. na ostatnie dni przed świętami. Od jutra spowiedź będzie odbywać się codziennie w godzinach 6.00 – 8.00 i 18.00 – 20.00. Tworzymy tymczasową kaplicę spowiedzi: wchodzić będziemy do kościoła nie drzwiami głównymi, lecz bocznymi od strony ul. Kościelnej. W kaplicy może znajdować się osoba spowiadająca się, reszta osób czeka w kolejce na placu przed kościołem. Te osoby muszą być koniecznie rozproszone, w bezpiecznych odległościach. Po spowiedzi przyjmujemy Komunię Św. i wracamy do swoich domów. Prosimy o poinformowanie swoich sąsiadów i bliskich.

* Przypominamy, szczególnie osobom chorym i starszym, że spowiedź i Komunia Św. wielkanocna obejmuje czas od Środy Popielcowej do niedzieli Trójcy Św. która w tym roku przypada w dniu 7 czerwca. Dlatego wypełniając polecenie księdza biskupa oraz dbając, aby nie tworzyć zagrożenia dla zdrowia chorych i starszych, w najbliższym czasie nie będzie spowiedzi chorych w ich domach. Prosimy, aby chorzy ofiarowali w duchowej Komunii swoje trudne dni Miłosiernemu Bogu i tak łączyli swoją ofiarę z Ofiarą Jezusa Chrystusa.

* Wszystkie informacje o różnego rodzaju rekolekcjach, nabożeństwach i celebracjach transmitowanych przez Internet i telewizję będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej.

* W diecezji uroczystości pogrzebowe odbywają się bez zmian, ale przy uwzględnieniu ograniczonej do 5 ilości osób mogących brać udział w mszy i kondukcie żałobnym.

 * Módlmy się tu w kościele, jak i w naszych domach, aby dobry Bóg zachował ludzi  i świat od złego oraz, aby ludzie będąc zachowani od epidemii jednocześnie zawsze mieli serce pojednane z Bogiem w spowiedzi na każdą godzinę życia, szczególnie na tę ostatnią.

* Módlmy się za kraje najbardziej dotknięte epidemią; za lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny, za pracujących w laboratoriach, za policję i wszelkie inne służby, za rządzących i tych, którzy pełnią służbę na rzecz bliźnich – o zdrowie i siły w dalszych dniach walki z epidemią.

Proboszcz Parafii NSJ Radom