NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31 MAJA 2020.

1. Dziś:

* 12.00 msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera, Łukasza Szymańskiego. Ksiądz Łukasz jest 18 kapłanem pochodzącym z naszej parafii. Modlimy się za niego oraz trwamy w modlitwie prosząc o dar kolejnych powołań do kapłaństwa i zakonu.

* od dzisiejszej niedzieli nie ma żadnych ograniczeń, co do ilości ludzi w kościele na mszach świętych. Z tego tytułu ks. biskup odwołał dyspensę i każdy katolik zgodnie z przykazaniem Bożym i kościelnym ma obowiązek w każdą niedzielę i święto uczestniczyć w mszy świętej. Szczególne zadanie dla rodziców, aby mobilizowali siebie i swoje dzieci do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

* Komunię świętą dalej przyjmujemy na dłoń.

* W kropielnicach jest również woda święcona, którą żegnamy się wchodząc i wychodząc z kościoła.

* Przypominamy rodzicom, że chrzest dziecka powinien odbyć się w niedługim czasie po urodzeniu. Prosimy nie odkładać chrztu, ponieważ chodzi tu przede wszystkim o dobro duchowe dziecka.

* Śluby odbywają się również bez żadnych ograniczeń.

* Staramy się wszyscy o powrót do normalnego funkcjonowania parafii oraz do pełnego powrotu do praktyk religijnych.

* dziś w diecezji odbywa się zbiórka ofiar na rzecz funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Starajmy się włączyć i wychodząc z kościoła złożyć na ten cel ofiarę do puszki.

2. Od jutra o godz. 17.30 rozpoczynamy nabożeństwa do Serca Jezusowego, zwane nabożeństwami czerwcowymi.

3. Jutro przeżywamy drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Św. To święto Maryi, Matki Kościoła. Msze św. o = 6.30; 9.00 i 18.00.

4. Środa = 16.15 modlitwy APDŚ + 17.00 msza św. w intencji tej wspólnoty.

5. Pierwszy czwartek miesiąca = 18.00 modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu spośród młodych naszej parafii.

6. Pierwszy piątek miesiąca:

* spowiedź od 6.00 i od 17.00.  Przypominamy rodzicom o dopilnowanie, aby ich dzieci powróciły do praktyki comiesięcznej spowiedzi i Komunii św.

* 8.30 = spowiedź i Komunia św. u chorych w ich domach. Bardzo prosimy, aby na nowo zgłosić wszystkich, którzy chcą, aby kapłan przyjeżdżał z Najświętszym Sakramentem. Proszę o zgłoszenie stałych osób oraz nowych.

* 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja.

* 18.00 msza w intencji członków Straży Honorowej Serca Jezusowego i modlitwy tej wspólnoty.

7. Pierwsza sobota – 18.00 modlitwy w intencji KŻR

8. W sobotę o 11.00 spotkanie na plebanii dla wszystkich ministrantów. Wznawiamy zbiórki po trzech miesiącach.

9. Niedziela za tydzień:

* 7.00 msza w intencji KŻR

* 9.00 msza z asystą Oazy rodzin

* 10.30 po mszy spotkanie RN

* po mszy św. o 12.00 spotkanie ks. Sebastiana z dziećmi klas 4 i ich rodzicami, na którym będą omawiane szczegóły przeżycia Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej tej grupy dzieci. Rocznicę planujemy na niedzielę 14 czerwca – za dwa tygodnie. Będzie dodatkowa, rocznicowa msza o godz. 13.30.

* Sakrament Bierzmowania przeniesiony na jesień odbędzie się 16. Września o g. 18.00.

* 15.00 do kościoła księży Filipinów przy ul. Grzybowskiej Rycerze Kolumba zapraszają mężczyzn na msze św. w intencji Ojczyzny i na różaniec prowadzony przez mężczyzn.

* 16.00 wymiana tajemnic dla KŻR

* 17.30 nabożeństwo czerwcowe.

* Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. Każdy katolik powinien się do tego dnia wyspowiadać.

* msza św. dla osób chorych będzie transmitowana z naszego kościoła w każdą niedzielę o 9.00. Po tej mszy szafarze dotrą z Komunią św. do chorych w ich domach. Msze o innych godzinach – nie będzie transmisji. W ciągu tygodnia msze będą transmitowane w każdy dzień.

10. W niedzielę za dwa tygodnie, t.j. 14. VI:

* dzieci klas 4 będą przeżywać będą o godz. 13.30 Rocznicę Pierwszej Komunii Św.

11. W tym tygodniu złożono 3 ofiary roczne na cele gospodarcze i 2 rodziny wpłaciły ofiary na konto bankowe. Serdecznie dziękujemy.

12. Polecamy nabywanie i czytanie prasy katolickiej.

13. W tym tygodniu pożegnaliśmy z parafii:

Ś+P     Stefanię Kozicką; lat 88

            Halinę Zwolińską; lat 89

            Andrzeja Kolasę; lat 70

            Zbigniewa Szczęka; lat 66

            Barbarę Cholewińską; lat 72

            Annę Korycką; lat 86.

Wieczny odpoczynek.