Wzorem lat ubiegłych w rocznicę odzyskania niepodległości, 11. Listopada w sali w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie patriotyczne. Hasło naszego spotkania brzmiało: „My chcemy Boga”. Na wstępie krótką modlitwę poprowadził ks. Roman Adamczyk, nasz Proboszcz. Następnie  dr Marcin Kwiecień wygłosił wykład historyczny omawiając sprawę odzyskania przez Polskę Niepodległości w kontekście wydarzeń w Europie w latach 1917 i 1918. Ksiądz Sebastian wraz z Chórem Parafialnym przygotował teksty pieśni patriotycznych, które były wyświetlane na ekranie a członkowie Akcji Katolickiej przygotowali i przedstawili komentarze  do każdej pieśni. Pan Jarek – organista – zapewnił oprawę muzyczną.  Rozpoczęliśmy od pieśni „My chcemy Boga” i „Bogurodzicy”. Wyśpiewaliśmy wszystkie najpiękniejsze pieśni religijne i patriotyczne stosowne do tego dnia. Obecność Chórzystów i tekst na ekranie sprawił, że śpiewaliśmy radośnie i z całych sił. Oj, radowały się nasze serca i dusze!

BG