DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 8. GRUDNIA 2019.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

1. Dziś:

* 10.30 msza w intencji chóru;

* 17.00 – z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP nabożeństwo maryjne – Akatyst = serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej. Po nabożeństwie dzieci z kl. 3 będą miały poświęcone medaliki i spotkanie w domu parafialnym.

* 18.00 msza z asystą AK;

* Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę remontowo – kredytową oraz 4 rodzinom za ofiary roczne.

* w całej Polsce dziś modlimy się za katolików mieszkających w byłych krajach postradzieckich. Na ten cel pomocowy wychodząc z kościoła będziemy mogli złożyć do puszki dobrowolną ofiarę, pamiętając o wielkie biedzie materialnej tamtych skrzywdzonych ludzi.

 2. Jutro o 18.30 miesięczne spotkanie formacyjne dla lektorów świeckich dorosłych.

 3. Środa: * 10.00 Klub seniora = pojedziemy autokarem do parafii w Pelagowie, koło

Radomia, gdzie pracował ks. Roman Kotlarz, męczennik radomskiego protestu robotniczego. Tam znajduje się izba pamięci poświęcona tego bohaterskiemu kapłanowi.

 4. Czwartek: * 10.00 warsztaty artystyczne dla osób starszych;

* 18.30 krąg biblijny = podczas spotkania podejmowane są ciekawe zagadnienia dotyczące znajomości Pisma Św. Zapraszamy.

 5. Niedziela za tydzień:

* O godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym rozpocznie się adwentowy dzień skupienia dla nauczycieli.

* W naszej parafii rozpoczęcie rekolekcji adwentowych, które poprowadzi ks. Mirosław Prasek, dyrektor Liceum Katolickiego im. Św. Filipa Neri. Program rekolekcji jest wydrukowany i wyłożony na stolikach przy wyjściu z kościoła. Proszę wziąć po jednym egzemplarzu do każdej rodziny, Są to rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To bardzo ważne, aby zorganizować ten czas rekolekcyjny. Rekolekcje potrwają 4 dni, a zakończą się spowiedzią adwentową.

* W godz. 9.00 – 14.15 odbędzie się kolejna zbiórka krwi w ramach parafialnego Klubu HDK im. Jana Pawła II. Już dziś zachęcamy stałych dawców oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia [ zarówno dziewczęta jak i chłopców. To szczególny dar adwentowego miłosierdzia względem chorych.

* 18.00 msza św. z asystą Rycerzy Kolumba i spotkanie formacyjne.

 6.  Osoby z Klubu seniora rozprowadzają opłatki wigilijne. W komplecie są opłatki duże oraz małe. Ofiary, które są składane przez parafian przy nabyciu opłatków  tradycyjnie przeznaczamy na ogrzanie świątyni. Za każda ofiarę serdecznie dziękujemy;

 7. Również są rozprowadzane świece wigilijne. To dzieło Caritas. Z funduszu wigilijnych świec są finansowane programy pomocowe dla dzieci i osób starszych. Dobrze gdy w każdej rodzinie wigilię rozpocznie się od zapalania tej świecy;

8. Przy świecach są również do nabycia kalendarze ścienne na 2020 rok; 

 9. Zwyczajem lat ubiegłych pragniemy zrobić świąteczne paczki dla osób starszych w trudnej sytuacji materialnej. Ponieważ w ubiegłym tygodniu zabrakło toreb, dlatego przy ambonie są one jeszcze dodatkowo  wyłożone. Wewnątrz jest kartka z sugestią, co można kupić. Kto chce włączyć się w to dzieło, może przed pobrać taką torbę. Prosimy  dostarczyć ją do zakrystii lub kancelarii do niedzieli 15 grudnia 2019 r. – do dnia rozpoczęcia rekolekcji.

 10. W dniach 16. – 26. października 2020 r. ks. Sebastian organizuje pielgrzymkę do Guadalupe i najciekawszych miejsc w Meksyku. Program znajduje się w aktualnościach.

 11. Przypominamy, że Muzeum Wsi Radomskiej przygotowuje wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II z okazji 100. lecia jego urodzin. Prosimy o przyniesienie do kancelarii wszelkich pamiątek, aby mogły być pokazane w Muzeum. Po zakończeniu wystawy będą one oddane właścicielom.

 12. Polecamy prasę katolicką.

 13. W tym tygodniu pożegnaliśmy z parafii:

Ś+P     Irenę Powideł; lat 96

            Elżbietę Stanios; lat 77

Wieczny odpoczynek.