Materialne znaki pamięci znajdujące się w glinickiej świątyni

 1. Marmurowa tablica, ufundowana przez parafian i poświęcona przez Ks. Biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka w r. 1950
 2. Ołtarz z obrazem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, poświęcony przez Ks. Biskupa Jana Chrapka, ordynariusza diecezji radomskiej w r. 2000
 3. Dzwon „Bolesław” ufundowany przez proboszcza parafii ks. prał. Stanisława Suwałę i pobłogosławiony przez Ks. Biskupa Seniora Edwarda Materskiego w r. 2008
 4. Przenośny ołtarzy ufundowany w r. 2012 i wykorzystywany w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 5. Ornat z wizerunkiem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego używany podczas czwartkowych nabożeństw.
 6. Sztandar procesyjny z wizerunkiem Błogosławionego

 

Duszpasterska – patronacka droga bł. ks. Bolesława Strzeleckiego w Parafii NSJ w Radomiu

 1.   Nieustająca modlitwa o kanonizację bł. ks. Bolesława Strzeleckiego

          W każdy pierwszy wtorek miesiąca wspólnoty modlitewne, istniejące w parafii: Koła Żywego Różańca, Arcybractwo Straży Honorowej NSJ oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci  prowadzą różaniec z prośbą o kanonizację bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

 1.   Modlitwa przez wstawiennictwo bł. ks. Bolesława Strzeleckiego

      – W każdej Mszy św. w ramach Modlitwy eucharystycznej bł. Bolesław Strzelecki wspominany jest, jako patron parafii.

      – W każdy czwartek odprawiane jest nabożeństwo przy ołtarzu Błogosławionego z prośbą o nowe powołania do wyłącznej służby Bożej.

      – Przez wstawiennictwo ks. Bolesława Strzeleckiego, zanoszone są modlitwy w intencji  trwającego generalnego remontu kościoła na Glinicach.           

               – Wierni w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych powierzają sprawy Bogu przy ołtarzu bł. ks. Bolesława w indywidualnej modlitwie.

Pielgrzymki do miejsc związanych z życiem, śmiercią i kultem Błogosławionego Proboszcza Parafii NSJ w Radomiu

              – Każdego roku w dniu męczeńskiej śmierci ks. Bolesława tj. 2 maja do Muzeum Auschwitz-Birkenau udaje się parafialna pielgrzymka, by przy bloku nr 17 modlić się przez wstawiennictwo Błogosławionego oraz prosić o dar jego kanonizacji.

       – Co roku do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz pielgrzymuje grupa uczniów klas trzecich  Publicznego Gimnazjum nr 10 w Radomiu, znajdującego się na terenie glinickiej parafii.  Celem tych wyjazdów jest chęć poszerzenia wychowania patriotycznego młodzieży o aspekt poznania niezwykłej postaci bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

          –  Parafianie wspólnie nawiedzają miejsca związane z osobą Błogosławionego m. in.: 

 1. cmentarz w parafii Jastrząb – gdzie znajduje się grób rodziców i tablica upamiętniająca tego Męczennika z Auschwitz, którego ciało spalono w krematorium,
 2. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – ogólnopolskie miejsce kultu 108 Męczenników,
 3. Muzeum Katedralne w Radomiu, w którym znajdują się nieliczne zachowane pamiątki osobiste pozostałe po Błogosławionym.
 4. Poznawanie biografii i utrwalanie wiedzy o posłudze bł. ks. Bolesława Strzeleckiego
 5. Od wielu lat parafianie mają stałą możliwość pogłębienia wiedzy o Proboszczu glinickiej parafii poprzez uczestniczenie m. in. spotkaniach poświęconych jego osobie.
 6. Wśród homilii przybliżających postać Błogosławionego na szczególną pamięć zasługuje Słowo Boże wygłoszone przez ks. prał. dra Alberta Warso, autora najpełniejszej jak dotąd biografii ks. Bolesława Strzeleckiego. Wszyscy parafianie mieli możliwość nabycia tej publikacji.
 7. Zainteresowani mogą znaleźć biografię „radomskiego św. Franciszka” w zakładce: Nasz patron ks. Bolesław Strzelecki na stronie internetowej Parafii NSJ w Radomiu oraz na tablicy informacyjnej, znajdującej się przed frontonem świątyni.
 8. W 2020 r. ukazało się sfinansowane przez  Parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu opowiadanie „Błogosławiony” Wojciecha Buczaka.  Autor w wartkiej momentami sensacyjnej fabule nakreślił  sylwetkę ks. Bolesława Strzeleckiego w początkowym okresie II wojny światowej.

 

3. Bł. ks. Bolesław Strzelecki patronem wspólnot parafialnych

Opiece ks. Bolesława powierzone zostały dwie wspólnoty, których główny celem działalności jest pomoc potrzebującym:

        – Parafialny Zespół Caritas,

        – Parafialna Rada Rycerzy Kolumba nr 15814.

4. Bł. ks. Bolesław Strzelecki patronem dzieł charytatywnych

      –  „Serduszko” – akcja organizowana przed Bożym Narodzeniem, w ramach której wierni z choinki ustawionej przed ołtarzem Błogosławionego biorą karki z imionami parafian potrzebujących wsparcia (dzieci, osoby starsze i samotne), a następnie przygotowują świąteczne paczki.    

        –  „Chleb bł. ks. Bolesława Strzeleckiego” – ofiary składane do puszki, znajdującej się przed tablicą Błogosławionego, które przeznaczone są na cele charytatywne w parafii.

       –  „Dzieło patronackie im. Bł. Ks. Bolesława Strzeleckiego” – wsparcie ośrodka miłosierdzia, prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości na Ukrainie.