Akcja Katolicka przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego została utworzona w 2000r. z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Ireneusza Koseckiego. Pierwszy rok pracy to dla Akcji katolickiej, rok w czasie którego jej członkowie byli tylko kandydatami. Dopiero 11.09.2001r. biskup Jan Chrapek powołał parafialny oddział Akcji Katolickiej jako oficjalnie działające stowarzyszenie. 
                Od początku swego istnienia członkowie Akcji zdają sobie sprawę jak charakterystycznym znakiem dla naszych czasów jest stale rosnąca rola świeckich w ewangelizacji. Dlatego na swoich spotkaniach, które odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 18.00 pamiętają, że Kościół, zarówno duchowni jak i świeccy, ma żyć Ewangelią i nieść ją światu. Aby sprostać temu założeniu starają się, aby ich comiesięczna celebracja była duchowym oddaniem i wewnętrzną radością. Przygotowują komentarze, czytania, niosą dary. Rozumieją, że posługa jest także modlitwą. 
                   Członkowie Akcji Katolickiej czynnie uczestniczą w życiu duchowym Parafii. Biorą żywy udział w pierwszopiątkowych nabożeństwach ku czci Najświętszego Sakramentu, nabożeństwach różańcowych. Trwają przy Krzyżu w czasie Dróg Krzyżowych. Chcąc zintegrować wspólnotę parafialną od lat organizują festyny parafialne.
                 Nie tylko liturgia i nabożeństwa są źródłem ich rozwoju duchowego. Służą temu również organizowane przez nich dni skupienia. Odbywają się one w miejscach będących ośrodkami kultu religijnego. Byliśmy już w Błotnicy, Wąchocku, Skarżysku Kamiennej, Czarnej i wielu innych. Staramy się również uczestniczyć w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy.
 Nasza świadomość religijna w dużej mierze kształtuje się na spotkaniach formacyjnych, w trakcie których podejmujemy dyskusje mające ubogacić nas duchowo.

 Jeśli chcesz ofiarować swój czas i zaangażować się w pracę Parafialnego Oddziału AK zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na mszę św. o godzinie 18.00, 
a po niej na spotkanie formacyjne.

***************************************************