.Apostolstwo Dobrej Śmierci.
„Stworzyłeś mnie Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie”

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania się z Bogiem. Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matce Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Zapisy przyjmuje pani Jadwiga Nobis – zelatorka Apostolstwa Dobrej Śmierci przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w kościele o godzinie 17.45.

Grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci ma udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych Mszach Św. w ich intencji. Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. Uczestnicy otrzymują kwartalnik „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniami uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany serca zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei. Członkowie oraz zelatorzy Apostolstwa Dobrej Śmierci mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych. Należący do stowarzyszenia zamawiają Msze Święte w intencji członków, zarówno żywych jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie parafii.