1.Góralczyk Paweł (ks.) SAC, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Wyd. Apostolicum, Ząbki 1995

2.Grzybowski Jerzy, Czy można żyć w drugim związku po rozwodzie?, Wyd. Ks. Marianów, W-wa 1998

3.Grzybowski Jerzy, Niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość, Wyd. Pomoc

4. Muller Maciej, Ponikło Tomasz, Miłość z odzysku. Nowy związek- jak żyć w kościele, Wyd. Znak (2008)

5.Paciuszkiewicz Mirosław (ks.) SJ, Kocha mimo wszystko, Wyd. Stella Maris, Gdańsk 1996

6.Paciuszkiewicz Mirosław (ks.) SJ, Słabość i moc, Wyd. Apostolicum, Ząbki 1996

7.Paciuszkiewicz Mirosław (ks.) SJ, Topczewska-Metelska Maryla, Wasilewski Wacław, Tęsknota i głód, Ofic.Przegl. Powszech.,W-wa 1993

8.Paciuszkiewicz Mirosław (ks.) SJ,  Rozmowy Zdarzenia Przełomy Zapiski duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Wyd. Apostolicum, Ząbki 2001

9.Paciuszkiewicz Mirosław (ks.) SJ, Drogi powrotu O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji i rozwiedzionych samotnych. Wyd. Apostolicum, Ząbki 1999

10.Pałyga Jan (ks.) SAC, Oni też chcą być wierni, Wyd. Apostolicum, Ząbki 1999

11.Rogers-Gardner Barbara, Jezus i samotna matka, tłum. Aneta Nowak, Wyd. Apost. Modlitwy, Kraków 1996

12.Salaun Paul, Żyjący w separacji, rozwiedzeni, tłum. Maria Plecińska, Wyd. W drodze, Poznań 1997

———————————————————————————

1.Monbourqette Jean (ks.) OMI, ABC komunikacji w rodzinie, Wyd. ”M”- Wyd. Diecezjalne Sandomierz, Kraków-Sandomierz 1997

2.Monbourqette Jean (ks.) OMI, Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Wyd. ”M”, Kraków 1996

3.Maucour Thierry, Świadectwo rozwiedzionego mężczyzny. Historia prawdziwa,  tłum. Maria Gokieli, Wyd. Ks. Marianów, W-wa 2010
opracow.:Bogumiła Odzimek