alt16. Maja 2014 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik udzielił w naszej parafii sakramentu bierzmowania młodzieży trzecich klas gimnazjalnych. 

Po cyklu comiesięcznych spotkań z animatorami ze Wspólnoty Mamre grupa 50 osób przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Biskup a koncelebrowali Ks. Konrad Jaśkiewicz oraz Ks. Proboszcz Roman Adamczyk, który sprawował tę Mszę świętą w intencji szybkiego powrotu do zdrowia Ks. Prałata Stanisława Suwały. W Mszy świętej uczestniczył również Ksiądz Dziekan dekanatu Radom Wschód – Ks. Kan. Marian Ślusarczyk. Młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania gratulujemy wkroczenia w dorosłe życie chrześcijańskie i życzymy tylko dobrych decyzji, zgodnych z Bożym planem! 

GALERIA