25. kwietnia podczas wieczornej Mszy św. grupa 55 młodych parafian przyjęła sakrament bierzmowania. Eucharystii przewodniczył i sakramentu udzielił opat Eugeniusz. Przedstawiciele Rodziców osób bierzmowanych poprosili o ten sakrament a Ksiądz Proboszcz zaświadczył, że młodzi ludzie przygotowywali się przez kilka miesięcy do tej uroczystości i są dobrze przygotowani i świadomi łask, jakie otrzymują. Każda osoba po przyjęciu sakramentu otrzymała pamiątkowy krzyż. Asystę liturgiczną sprawowali sami bierzmowani. Na zakończenie słowa podziękowań wypowiedzieli przedstawiciele młodzieży. Tę grupę młodzieży przygotowywał ks. Sebastian, kleryk Łukasz oraz Animatorzy: Kinga i Artur Rusin oraz Anna i Szymon Dębiccy.

BG