Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania ze względu na epidemię w tym roku odbyła się 16. września. W poprzednim roku szkolnym młodzież przygotowywała się do tej uroczystości pod kierunkiem Księdza Sebastiana i animatorów Państwa Anny i Szymona Dębickich oraz Kingi i Artura Rusinów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i sakramentu udzielił ojciec Eugeniusz z Opactwa Cystersów w Wąchocku. Na rozpoczęcie przedstawiciele Rodziców wypowiedzieli prośbę o udzielenie sakramentu w dalszej kolejności młodzież wyraziła chęć przyjęcia sakramentu a Ksiądz Proboszcz potwierdził, że młodzi ludzie są dobrze przygotowani i świadomi ważności  tego sakramentu. Każdy kto przyjął sakrament otrzymał pamiątkowy krzyż. Opat swoje kazanie skierował w sposób szczególny do bierzmowanych. Na zakończenie dwoje młodych ludzi podziękowało za udzielenie sakramentu, za modlitwę a dopełnieniem wypowiedzianych słów były kwiaty złożone na ręce opata.

BG