altBoże Ciało. Dzień manifestacji naszej wiary. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że sam Pan wyprowadza nas na drogi, by nas sprawdzić i umocnić. Bóg okazał nam swoje wielkie miłosierdzie i dał piękną pogodę aby nasze drogi okazałe się łatwe do pokonania. 

Tak, jak co roku wielkie rzesze naszych parafian wyruszyły na  ulice. Ołtarz pierwszy zbudowano przy zbiegu ulic Kościelnej i Długojowskiej. Przy budowie tego ołtarza okolicznych mieszkańców wspierały Panie z Kółek Różańcowych oraz członkinie Arcybractwa Straży Honorowej i  Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci. Drugi ołtarz był przy ul. Długojowskiej. Tutaj okolicznych mieszkańców wspierali członkowie Akcji Katolickiej. Trzeci ołtarz usytuowany został na ul Ogrodniczej a z  mieszkańcami współpracowali członkowie Domowego Kościoła. U zbiegu ulic Kwiatowej i Słowackiego powstał ołtarz czwarty a zaangażowani byli Rycerze Kolumba. Na zakończenie w parafialnej świątyni uroczystym śpiewem  wychwaliliśmy Pana Boga.

Wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze, trasę i włączyli się w organizację procesji składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy również Panom Policjantom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem  i prowadzili naszą procesję .

GALERIA