Rodzi się Chrystus – Bóg – Miłość. Tę pamiątkę narodzenia w wymiarze liturgicznym przeżywamy my, ludzie wiary. Papież Franciszek pragnie nam w tym roku ukazać tę Miłość Boga w dynamice miłosierdzia. Przyjmijcie Wszyscy tę Miłość i obecność Boga. Ona odmieniła i odmienia świat ludzi dobrej woli. Niech zatem zagości w sercach pokój i radość, szczęście i nadzieja.

Na te dni oraz na cały zbliżający się nowy rok przyjmijcie od nas, duszpasterzy, te najlepsze życzenia oraz zapewnienie o modlitwie za Was wszystkich.

Szczęść Boże.

1. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za okazane serce i pomoc w Przygotowaniu do przeżycia tych świąt:

* księżom za wszelką pracę duszpasterską, a szczególnie za posługę miłosierdzia w konfesjonale

* panu Januszowi – kościelnemu, pani Małgorzacie, panu Marcinowi za długie godziny pracy w przygotowaniu kościoła na święta

* wszystkim odpowiedzialnym za dekorację przepięknej szopki – Zbigniewowi Dziwiszowi,  Tadeuszowi Kowalczykowi, Józefowi Frączkowi, Janowi Żakowi, Janowi Banaszkiewiczowi, Andrzejowi Michalskiemu, Marcinowi Dziwiszowi, Markowi Turczykowi, Mieczysławowi Leszczyńskiemu, Leszkowi Rubie, Cezaremu Jaśkiewiczowi, Krzysztofowi Natorze, Gustawowi Szmitowi, Krzysztofowi Pionce i innym osobom zaangażowanym przy dekoracji choinek. Prace przy szopce zostały  rozpoczęte  już w sierpniu. Za serce włożone w to, aby nasza szopka cieszyła swoim pięknem – serdeczne Bóg zapłać.

W dni świąteczne i w niedzielę okresu Bożego Narodzenia kościół będzie otwarty do godz. 15.00, aby można było pomodlić się przy szopce. Zapraszajmy swoich bliskich z rodzin wraz z ich dziećmi do naszej świątyni.

* Chórowi parafialnemu za długie próby i za piękne śpiewy

* asyście liturgicznej

* osobom z PZC za zorganizowanie paczek dla dzieci,  i wszystkim, którzy zrobili paczki obdarowując najmłodszych

* państwu Kalitom i Strusińskim z ul. Kościelnej za ofiarowanie pięknych świecidełek bożonarodzeniowych na choinki

* pani Bożenie Bardziak i państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Mateckim za świąteczne i całoroczne dekorowanie kwiatami naszej świątyni

* siostrom z KŻR za dbanie o obrusy na ołtarze

* pani Danucie Kłosowskiej za pomoc w rozprowadzaniu podczas adwentu opłatków

* Nadleśnictwu Marcule za ofiarowanie choinek do kościoła

* panom, którzy obsadzali choinki

* wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w pracach przygotowujących do przeżycia Bożego narodzenia.

            Bóg zapłać.

2. W kruchcie kościoła zostało zainstalowanych 68 tabliczek tych rodzin, osób oraz grup duszpasterskich, którzy zaangażowali się w ufundowanie schodów prowadzących do świątyni. Jeszcze raz składam wszystkim- serdeczne Bóg zapłać.

3.         Jutro drugi dzień świąt Bożego narodzenia – Św. Szczepana. Msze św. według układu niedzielnego. Taca jest przeznaczona na KUL.

4.         Od poniedziałku po świętach tj. od 28 grudnia chcemy rozpocząć kolędę w waszych domach. W tym roku będzie posługiwał również, znany nam ks. Wojciech Wojtyła z WSD oraz nasz diakon Łukasz Madej. Prosimy, aby na czas wizyty wszyscy zgromadzili się do wspólnej modlitwy oraz do przyjęcia błogosławieństwa na nowy rok. Prosimy,  aby w oczekiwaniu na kapłana była otwarta furtka przy posesji. Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, stawiamy wodę święconą, kropidło i Pismo święte. Chcemy podczas wizyty podjąć ważne kwestie odnoszące się do spraw wiary oraz życia naszej parafii. Liczymy na serdeczną atmosferę.

Tegoroczne ofiary składane podczas kolędy przeznaczamy na regulowanie kosztów prac remontowych wykonanych w 2015 roku oraz na dalsze prace, które będą podjęte przy remoncie.

W 2016 roku, po Wielkanocy, będą prace przy wieży od strony ul. Kościelnej; tynki podcienia od tej samej strony oraz rekonstrukcja placu kościelnego przed frontonem świątyni. Aktualnie jest doprecyzowywany projekt zagospodarowania nawierzchni placu i nowych nasadzeń.

* Program kolędy jest następujący:

  

 

PROGRAM KOLĘDY 2015/16

 

PONIEDZIAŁEK 28. GRUDNIA 2015

8.30 – Ul. Słowackiego nr 57 i nr 61 – x. Roman

8.30 – Ul. Długojowska – całość od ul. Ogrodniczej – x. Jerzy

8.30 – Ul. Świerkowa od Słowackiego + jedna rodzina przy Słowackiego – x. Dariusz

8.30 – Ul. Kalińska od bloku nad pocztą do końca – x. Sebastian

8.30 – Ul. Jasna od Słowackiego – x. Wojtyła

8.30 – Ul. Ciemna od Słowackiego – dk. Łukasz

 

WTOREK 29. GRUDNIA 2015.

8.30 – Ul. Średnia od Słowackiego – x. Jerzy

8.30 – Ul. Lechicka od Odechowskiej – nieparzyste – x. Dariusz

8.30 – Ul. Lechicka od Odechowskiej – parzyste – x. Sebastian

8.30 – Ul. Litewska od Ogrodniczej – nieparzyste – x. Wojtyła

8.30 – Ul. Litewska od Ogrodniczej – parzyste – dk. Łukasz

 

ŚRODA 30. GRUDNIA 2015.

8.30 – Ul. Słowackiego numery od 67 do 99 – x. Roman

8.30 – Ul. Wróblewskiego od Słowackiego – x.Jerzy

8.30 – Ul. Komunalna od Ogrodniczej – nieparzyste – x. Dariusz

8.30 – Ul. Komunalna od Ogrodniczej – parzyste – x. Sebastian

8.30 – Ul. Podmiejska od Ogrodniczej – nieparzyste – x. Wojtyła

8.30 – Ul. Podmiejska od Ogrodniczej – parzyste – dk. Łukasz

 

CZWARTEK 31. GRUDNIA 2015.

8.30 – Ul. Słowackiego od Idalina do kościoła do Kościelnej – x. Roman

8.30 – Ul. Akacjowa od Ogrodniczej – x. Jerzy

8.30 – Ul. Szeregowa od Długojowskiej – x. Dariusz

8.30 – Ul. Dzielna od Długojowskiej – x. Sebastian

8.30 – Ul. Odechowska od Długojowskiej – x. Wojtyła

8.30 – Ul. Gromadzka od Słowackiego – dk. Łukasz

 

SOBOTA 2. STYCZNIA 2016

8.30 – Ul. Radomskiego 3 – klatki 1 – 3 – x. Jerzy

8.30 – Ul. Radomskiego 3 – klatki 4 – 6 – x. Dariusz

8.30 – Ul. Radomskiego 6 – klatki 1 – 3 – x. Sebastian

8.30 – Ul. Radomskiego 6 – klatki 4 – 6 – x. Wojtyła

8.30 – Ul. Radomskiego 4 – dk. Łukasz

 

PONIEDZIAŁEK 4. STYCZNIA 2016

8.30 – Ul. Słowackiego od kościoła numery 117 do 103 – x. Roman

8.30 – Ul. Prosta od Białej – x. Jerzy

8.30 – Ul. Żurawia od Promyka – x. Dariusz

8.30 – Ul. Giserska od Słowackiego – x. Sebastian

8.30 – Ul. Promyka od Giserskiej – x. Wojtyła