W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodziliśmy 16. Czerwca. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.30  wyruszyliśmy na ulice parafii. Ołtarze były kolejno ustawione przy ul Słowackiego, Trawnej, Niemcewicza i Owocowej. W Boże Ciało manifestujemy swoje przywiązanie do Eucharystii i tu trzeba przyznać, że nasi parafianie, tak jak zawsze wzięli liczny udział w tej manifestacji. Na zakończenie już w świątyni odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum” i po błogosławieństwie procesja się zakończyła. 

BG