Parafialny Zespół Caritas przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu został powołany jesienią 2008 roku. Jest organizacją charytatywną, działającą w strukturze Caritas Diecezji Radomskiej.  Liczy  8 wolontariuszy.
Skład osobowy Parafialnego Zespołu Caritas:
      Ks. Proboszcz Kan.   Roman Adamczyk   –  przewodniczący
                        Lachowicz Grażyna                     –  prezes
                        Mroczkowska Elżbieta                –  sekretarz
                        Flont Joanna                                –  skarbnik
                        Jasik Edward                      
                        Korcz Agnieszka              
                        Kozakiewicz Maria         
                        Lachowicz Adam            
Spotkania  formacyjne i organizacyjne Parafialnego Zespołu Caritas  odbywają się w drugą środę miesiąca, po mszy św. o godz. 18 –tej,   w Domu Parafialnym.

Dyżur członków PZC : w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz:  8 – 9,  16-17, w Domu  Parafialnym.

Cele 
 

– pomoc materialna i duchowa ludziom, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji życiowej,wśród których dominują  rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą i bezrobociem.

 Działania- akcje:
 

Udział    w programie  PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym-sprowadzanie i rozdzielanie żywności unijnej z Banku Żywności. Stałą pomocą objętych jest 114 rodzin tj.360 osób.

Świąteczna pomoc : organizowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych dla dzieci. W 2011r. z okazji świąt Bożego Narodzenia  89 paczek z żywnością, słodyczami i zabawkami trafiło do dzieci z ubogich rodzin.

Rozprowadzanie świec adwentowych – wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W akcję sprzedaży świec włączyli się harcerze działający w naszej parafii.
Odwiedzanie chorych, starszych  i potrzebujących.

Zorganizowanie  punktu  bezpłatnego rozliczania zeznań podatkowych  w celu pozyskania 1% podatku na cele charytatywne . W bieżącym roku z pomocy przy rozliczaniu  skorzystało ok. 50 osób. Uzyskane środki planujemy przeznaczyć na dofinansowanie letniego, bądź zimowego wypoczynku dzieci z naszej parafii.
Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które aktywnie włączyły się w tę akcję.

Aktywny udział w  festynie parafialnym pod hasłem: „Jesteśmy razem”. Uzyskane środki pieniężne przekazywane są na dofinansowanie obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin.

Bardzo serdecznie zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy.