Katecheci

 Dyrektorium Ogólne o Katechizacji wymienia następujące zadania katechezy: • rozwijanie poznania wiary, • wychowanie liturgiczne, • formacja moralna, • nauczanie modlitwy, • wychowanie do życia wspólnotowego, • wprowadzenie do misji. Katecheta staje się dzięki misji...

Akcja Katolicka

                    Akcja Katolicka przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego została utworzona w 2000r. z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Ireneusza Koseckiego. Pierwszy rok pracy to dla Akcji katolickiej, rok w czasie którego jej członkowie byli tylko...

Domowy Kościół

  . Historia  Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921 –...

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Podczas pierwszej audiencji papież Jan Paweł II wzywał rodaków, aby przeciwstawiali się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i zniewala człowieka. Ruch Światło Życie odpowiedział na apel papieża utworzeniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której  członkowie...

Porządek Mszy Św. i nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI: 6.30; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 ŚWIĘTA ZNIESIONE: 6.30; 9.00; 18.00 DNI POWSZEDNIE: 6.30; 17.30; 18.00 (MAJ, CZERWIEC, PAŹDZIERNIK: 6.30; 17.00; 18.00) NABOŻEŃSTWA MAJ, CZERWIEC, PAŹDZIERNIK: 17.30 KAŻDY PIĄTEK – 15.00...