9. marca po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie Klubu Seniora. Tym razem odbyło się ono w naszej świątyni a poprowadził  je Proboszcz NSJ ks. Roman Adamczyk. Temat spotkania zapowiedziany był w formie zapytania: Co łączy naszą świątynię, a na pewno łączy, z mistrzem Janem Matejko? Ksiądz Proboszcz zwrócił naszą uwagę na piękne wyposażenie naszej świątyni, na które nie zawsze zwracamy uwagę. Temat na pewno nie jest jeszcze wyczerpany a my zdobyliśmy dostępną na dzień dzisiejszy wiedzę między innymi o pięknym krucyfiksie wiszącym w kruchcie kościoła, o figurze Matki Bożej i dalszych planach z nią związanych, o odnowionych właśnie stacjach Drogi Krzyżowej, o wyposażeniu prezbiterium, ławkach i ołtarzach bocznych i wielu innych. Wielką dumą dla nas powinny być dwa piękne, duże witraże i wykonana w latach 1965 – 1967 polichromia w stylu arrasowym. Witraże zaprojektował Pan Władysław Jastrzębski a wykonane zostały w słynnej wtedy firmie Żeleński z Krakowa. Malaturę natomiast wykonał Pan Stefan Brzozowski. Obydwaj artyści byli uczniami znanego malarza Józefa Mehoffera a ten z kolei był uczniem samego mistrza Jana Matejko. Tak więc my możemy w naszej świątyni poznać szkołę wielkiego polskiego malarza. Z uwagą wysłuchaliśmy informacji o historii, wcale nie długiej ołtarza Świętego Jana Pawła II i znajdującego się tam obrazu, pędzla Pana Gasińskiego, co okazało się dla nas ciekawostką, ponieważ tego nazwiska nie znaliśmy. Ciekawostek było znacznie więcej, do niektórych jeszcze pewnie  wrócimy a my dowiedzieliśmy się też o kilku zaplanowanych pracach i przedsięwzięciach na najbliższe lata. 

BG