W niedzielę 9. grudnia Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył ordynariusz naszej diecezji ks. bp Henryk Tomasik. Okazja była szczególna, bowiem Senior ks. prałat Stanisław Suwała świętował diamentowe gody kapłaństwa. Parafianie swoją liczną obecnością wyrazili swoją pamięć, serdeczne uczucia i wdzięczność za kapłańską posługę. Ksiądz biskup, kapłani i przedstawiciele dzieci, młodzieży i wszystkich parafian wyrazili życzenia i mieli okazję ucałować i uściskać Jubilata.

Czcigodny Księże Prałacie Stanisławie.

Z ogromną radością i wzruszeniem świętujemy dzisiaj 60- lecie Twoich święceń Kapłańskich. To Jubileusz Diamentowy, stosowna chwila, aby w imieniu wspólnoty parafialnej złożyć Ci najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy wdzięczności i uznania. Najpierw dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego życia i za dar Twojego kapłaństwa, za dar poznania Ciebie, wspaniałego kapłana i dobrego człowieka. Serdecznie dziękujemy Ci Księże za wszystkie lata pracy duszpasterskiej, w tym 24 lata w naszej parafii pełniąc funkcję proboszcza od 1987 do 2011 roku. W tym okresie dałeś się poznać, jako oddany i wierny Pasterz, przykład pobożności i pracowitości. Dbałeś o naszą świątynię stale ją upiększając. Troszczyłeś się o nasz rozwój duchowy. Wielką łaską od Boga była obfitość powołań kapłańskich, bo aż 11 mężczyzn zostało kapłanami w czasie Twojej kadencji. Swoje liczne obowiązki godziłeś z pracą w Sądzie Diecezjalnym niosąc pomoc wielu ludziom w rozwiązywaniu trudnych, życiowych problemów. Wielka wdzięczność Ci za to. Dzisiaj jesteś już ks Prałacie na zasłużonej emeryturze, ale Pan Bóg nie rezygnuje z ludzi przeżywających jesień życia. Powierza im misję ewangelicznego oddziaływania na młodych i całe otoczenie. Dlatego Ty, nieco osłabiony wiekiem, ale wierny swojemu powołaniu nadal czynnie uczestniczysz w życiu duszpasterskim naszej parafii. Jesteś niestrudzonym kapłanem przy ołtarzu i w konfesjonale. Zawsze życzliwy, pogodny i z poczuciem humoru. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i dla nas.

Polecamy Cię ks. Prałacie opiece Matki Najświętszej i umiłowanego patrona św. Stanisława Kostki. Prosimy bł. ks. Bolesława Strzeleckiego naszego patrona, byłego proboszcza by stale czuwał i wspierał Cię w dalszym życiu. Trwaj w pewności, że zawsze jesteś potrzebny Panu i Jego Kościołowi, że Twoje kapłaństwo stale przynosi owoce. Życzymy zdrowia, radości i pokoju na dalsze lata. Niech Pan Bóg w swojej dobroci udziela Ci potrzebnych sił, tych fizycznych i duchowych, byś mógł cieszyć się swym kapłaństwem i dawać świadectwo życia przeżytego dla Boga. My ze swojej strony zapewniamy o nieustannej modlitwie w Twojej intencji.

Do życzeń dołączył się parafialny chór wykonaniem pieśni “Plurimos annos”.

 Po zakończonej Eucharystii ks. Biskup, kapłani i rodzina spotkali się w domu parafialnym.

BG