• Tytuł Projektu oraz jego opis

Przygotowanie dokumentacji technicznej na planowane prace konserwatorskie remontowo-budowlane

w budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu

  • Opis Projektu

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu podjęła trud przeprowadzenia rewaloryzacji kościoła parafialnego.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisany w księdze rejestru zabytków A pod numerem 280/A/85.

Budynek został zaprojektowany przez wybitnego architekta Stefana Szyllera, a po jego śmierci w roku 1933 roku nadzór nad budową prowadzony był przez architektów radomskich, min. Alfonsa Pinno.

Był budowany w latach 1931-1950, konsekrowany został w roku 1966. Kościół jest murowany z kamienia i cegły, neorenesansowy, trójnawowy z transeptem. Nad bryłą dominuje wieża. Kryty blachą.

W czasie swojego funkcjonowania nie był nigdy poddawany gruntownym pracom konserwatorskim. Obecnie wymaga pilnie ich podjęcia. Przeprowadzony rekonesans ujawnił liczne pęknięcia i ubytki na elewacjach, zły stan poszycia dachowego i spowodowany tym niepokojący stan więźby dachowej. By móc przeprowadzić te prace parafia potrzebowała dokumentacji projektowej.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Gminy Miasta Radomia przeprowadzenia następujących prac:

 

  1. Inwentaryzacja budynku kościoła.
  2. Wykonanie ekspertyzy mykologicznej.
  3. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej.
  4. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu dachu i elewacji z kolorystyką.
  5. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania placu przykościelnego i ogrodzenia.

 

Dofinansowanie takie otrzymaliśmy na podstawie uchwały Miejskiej w Radomiu nr 312/2012 Rady z dnia 26.03.2012r. oraz umowy nr K.II.4125.18.4.2012 z dnia 2 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Parafią a Gminą Miasta Radomia.
W dniu 10 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję nr 890/DR/12 akceptującą przedstawioną dokumentację i stanowiąca zgodę na przeprowadzenie planowanych prac.
Prace konserwatorsko-budowlane prowadzone na podstawie opracowanej dokumentacji są planowane do wykonania w latach 2013-2016.