alt.

Historia

 Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921 – 1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.
 
 
Duchowość
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.
Budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące zobowiązania:
 • Codzienna modlitwa osobista,
 • Regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • Codzienna modlitwa małżeńska,
 • Reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
 Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrasta na drodze duchowości małżeńskiej.
 
 Krąg
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
 Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
Spotkania kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
  Dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
  Modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
  Formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)
 
Rekolekcje
 Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dnowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.
 
W parafii NSJ są dwa kręgi małżeństw oraz dwa kręgi osób samotnie przeżywających Ruch
 Światło – Życie. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9 jest Msza Święta Oazowa, a po niej spotkanie w kawiarence przy herbatce i słodkościach. Księdzem Moderatorem Ruchu jest ks. Roman Adamczyk, parą odpowiedzialną są Maria i Józef Wólczyńscy.
 
 
JEŻELI CHCECIE…
 
• Umacniać swoją wiarę
 • Pielęgnować miłość małżeńską
• Nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • Nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • Doświadczyć życia we wspólnocie

 
 
ZAPRASZAMY…