W piątek, 31. marca nabożeństwo Drogi Krzyżowej przeżywaliśmy na ulicach naszej parafii. Wcześniej Panowie z parafialnej wspólnoty Rycerzy Kolumba sprawdzili trasę i wyznaczyli miejsca, w których przeżywaliśmy poszczególne stacje. Wszystkie teksty były zaczerpnięte z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny a czytali je przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych zrzeszonych przy naszej świątyni. Nabożeństwo poprowadził ks. Sebastian Osiński a razem przeżywa je Ksiądz Proboszcz. 

Od lat to nabożeństwo przeżywają to bardzo liczni parafianie, w tym roku było tak samo, a zakończyliśmy je strugach ulewnego deszczu.

BG