PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE 2019 ROKU

1. Kończąc 2019 rok wyrażamy podziękowanie Bogu za wszelkie łaski tego czasu, dziękujemy ludziom, naszym bliskim za dobro, które mogliśmy od nich otrzymać oraz im wyświadczyć.

2. W Kościele Powszechnym ten rok zogniskowany był wokół tematów ewangelizacyjnych dotyczących środkowej części Ameryki Południowej – Amazonii. Papież odbył kilka zagranicznych podróży, gdzie głosił Ewangelię. Szczególnie miało to miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży, które w połowie stycznia odbyły się w Panamie.

3. Kościół w Polsce = po raz kolejny przeżywaliśmy modlitwy przebłagalne i wynagradzające modląc się na lotnisku we Włocławku w nabożeństwie „Polska pod krzyżem”. Ten rok był czasem zmasowanej ofensywy sił bezbożnictwa na religijne symbole i tradycje. Przeciwnicy kościoła cynicznie i publicznie bezcześcili krzyż, obraz Matko Bożej i wiele innych znaków naszej wiary. Dziś będziemy chcieli jeszcze raz przeprosić za te zniewagi i prosić Boga, aby powstrzymał karę za tak liczne grzechy.

4. W diecezji radomskiej trwa II Synod, który chce ukazać aktualne „dziś” kościoła radomskiego oraz wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju duszpasterstwa.

5. Najważniejsze statystki dotyczące naszego życia parafialnego:

W czerwcu alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, nasz parafian, Łukasz Szymański z ul. Ogrodniczej przyjął świecenia w stopniu diakonatu. Modlimy się za niego oraz prosimy Boga, aby wzbudził nowe powołania do kapłaństwa i zakonu spośród młodzieży naszej parafii.

A.        58 chrztów. Najbardziej boli nas, duszpasterzy fakt, że ok. 40 % to chrzty, gdzie albo rodzice żyją w konkubinacie, bez sakramentu małżeństwa, albo często przy chrzcie jest sama matka dziecka. To rodzi bardzo poważne konsekwencje na drodze rozwoju życia wiary dziecka.

B.        28 ślubów. Tu wielka prośba, abyśmy gorliwie modlili się w intencji nowych małżonków, aby od samego początku dbali o jakość swojego małżeństwa oraz aby byli wierni Bogu i sobie.

C.        90 pogrzebów. Po raz kolejny prośba o wielką troskę, aby ludzie którzy są już u końca swoich dni byli przygotowani poprzez przyjęcie sakramentów świętych do ostatniej swojej godziny życia. Tu wielkie zadanie dla samych zainteresowanych, ale i dla rodziny oraz dla sąsiadów i bliskich. Nie wolno lekceważyć i odkładać sakramentów na tzw. „ostatnią chwilę”. Niestety wiele osób w tym roku odeszło bez pojednania się za życia z Bogiem. Za ten fakt tez będziemy za chwilę Boga chcieli przeprosić.

D.        64 dzieci po raz pierwszy przyjęło Komunie Św. Módlmy się intensywnie o rozwój ich wiary, a szczególnie o przeżycie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

E.        W tym roku sakrament bierzmowania był udzielany młodzieży III klasy gimnazjum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej. Związane to było z reformą szkolną.

F.        Od kilku lat frekwencja osób uczestniczących regularnie w niedzielnych mszach św. utrzymuje się na stałym poziomie, tzn. uczestniczy ok. 35 % parafian. Na tę liczbę ma również wpływ to, że do naszego kościoła przychodzi niemała grupa osób z innych parafii  / Idalin. Dzierzków, Małęczyn /.

G.        Do grona ministrantów zostało przyjętych 5 nowych chłopców i obecnie w parafii jest ok. 45 ministrantów, lektorów i ojców ministrantów.

H.        Cieszy fakt licznych, nawet bardzo licznych prężnie działających grup duszpasterskich osób dorosłych, Jestem bardzo wdzięczny za każdą z tych grup – a są to grupy modlitewne, liturgiczne, muzyczne, formacyjne, biblijne, charytatywne i apostolskie. Liderzy każdej z grup tworzą Parafialną Radę Duszpasterską, która koordynuje całą posługę i działalność duszpasterską.

I.         Wielką prace wykonują panie prowadzące bibliotekę parafialną, która ma w swoim zasobie już ponad 5 tyś. Książek i audio buków.

Na ręce całej Parafialnej Rady Duszpasterskiej składam podziękowanie i wyrażam wielkie uznanie.

J.         Każdego roku przeżywamy doskonale zorganizowany czerwcowy parafialny festyn rodzinny.

K.        W minionym roku zostało zorganizowanych 12 pielgrzymek o wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Każda pielgrzymka jest wielkim ubogaceniem tak duchowym jak i kulturalnym.

L.        W tym roku po raz kolejny pielgrzymi z grupy 12A uczestniczyli w liczbie ok. 100 osób w pieszej pielgrzymce jasnogórskiej.

Ł.        Spawy materialne:

***      Ten rok był kolejnym czasem, gdy spłacamy raty kredytu zaciągniętego na poczet zakończonego remontu świątyni.

***      W kościele zostały odnowione wszystkie łaski.

***      Dokończono renowacje wszystkich żyrandoli w kościele i w zakrystii.

***      Wykonano dokumentację dotyczącą odnowienia malatury wewnątrz świątyni.

6. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy złożyli w tym roku ofiary na cele permanentnego poprawiania i odnawiania naszej, swojego kościoła.

W ten sposób, poprzez życie duchowe, duszpasterskie oraz materialne zbliżamy się do przeżycia wielkiego jubileuszu, 100 – lecia Parafii p.w. Najświętszego serca Jezusowego, czyli naszej, swojej Parafii.

7.  Za chwilę w duchu przeproszenia i wynagrodzenia odśpiewamy przebłagalne Suplikacje, aby po przyjęciu Komunii Św. uczcić Boga radosnym hymnem uwielbienia – Te Deum.