W niedzielę 17. lipca parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu gościła młodzież z Republiki Dominikany, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pracujący na Dominikanie nasz rodak ks. Jacek Swęd przywiózł młodzież do swej rodzinnej parafii.

 Podczas każdej mszy św. misjonarz dzielił się, jakie są realia życia na tej wyspie. Ci młodzi ludzie, przez dwa lata pracowali, wykonując często ciężkie prace, aby zebrać pieniądze na przylot. Nie udało się niestety wypracować całej potrzebnej kwoty, ale z Bożą pomocą udało się przyjechać. Podczas Eucharystii młodzież, akompaniując sobie na gitarze śpiewała pieśni, również po polsku. Po zakończonych mszach św, ci młodzi ludzie, śpiewem i tańcem dawali świadectwo swojej wiary. Parafianie bardzo chętnie nabywali różańce, wykonane przez tych młodych ludzi.Zetknięcie się z zupełnie inną kulturą było ciekawym doświadczeniem dla obydwu stron. Polska podobno podoba się bardzo i podopieczni ks. Jacka są szczęśliwi, że mogli przyjechać do kraju swego kapłana, a Gliniczanie z podziwem wyrażali się o młodych mieszkańcach tego dalekiego kraju.

GALERIA