W środę  2. marca 2016 r. kolejny raz w Domu Parafialnym spotkali się członkowie Klubu Seniora. Tym razem poznaliśmy historię naszej parafii w latach 1949 –1953. 

 Spotkanie to poprowadził Ks. Roman Adamczyk nasz proboszcz i opiekun. W tamtych latach proboszczem parafii był ks. Adam Łukasiewicz, który przybył do nas z Kuczek. Ksiądz Proboszcz przedstawił najpierw kontekst historyczny tamtych czasów i sytuację Kościoła w Polsce. Trzeba pamiętać, że do 1949 r.  Kościół cieszył się względną autonomią a potem wraz z umacnianiem się ustroju socjalistycznego pogłębiała się ingerencja państwa w działalność Kościoła, aż do likwidacji katechezy w szkołach włącznie. Nasza świątynia dopiero się budowała, brakowało wszelkich materiałów budowlanych i w takich bardzo trudnych czasach Proboszcz Ks. Adam Łukasiewicz potrafił prowadzić budowę i w sposób doskonały zadbać o rozwój duchowy parafian.

Pełni wdzięczności ale i podziwu słuchaliśmy tego wykładu. Byli pośród nas tacy, którzy pamiętają tamten czas i chętnie dzielili się swoimi wiadomościami. Na zakończenie spotkania zapadła decyzja, że musimy pojechać do Opola Lubelskiego i nawiedzić grób Księdza.

BG

GALERIA