Tak, jak każdego roku, w drugą niedzielę maja odbyła się u nas uroczystość I Komunii Świętej. 13. Maja 2018 r. przy słonecznej pogodzie, w pięknie przystrojonej świątyni grupa 64 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Po modlitwach i uroczystym błogosławieństwie Rodziców dzieci procesyjnie zostały wprowadzone do kościoła. Ksiądz Sebastian wraz z Rodzicami tę piękną uroczystość przygotowali. Dzieci swoją wdzięczność Panu Bogu, Księżom i Rodzicom wyraziły stosownymi wierszami.

Wszystkie osoby, które sprawiły, że wrażenia duchowe i estetyczne były tak wielkie wielokrotnie zostały nagrodzone gromkimi brawami.

BG