W niedzielę 14. maja czterdzieści sześcioro uczniów szkół podstawowych z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we mszy św. Dzieci wraz z Rodzicami i rodzinami zgromadziły się na placu przed kościołem. Przed świątynią Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich obecnych, poprowadził krótką modlitwę i pokropił wodą święconą. Następnie odbyło się uroczyste błogosławieństwo dzieciaków przez matki i ojców. Po tych ceremoniach Proboszcz ks. Roman Adamczyk oraz  wikariusze księża Sebastian i Mariusz, którzy przygotowywali w szkołach dzieci do tej uroczystości, wprowadzili je do kościoła.  Pośród przepięknej scenerii rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył Ksiądz Proboszcz a kazanie wygłosił ks. Mariusz. Natomiast ks. Sebastian czuwał nad właściwym przebiegiem kolejnych części Eucharystii, bowiem dzieci były zaangażowane w całą obstawę tej uroczystości. Na początku Mszy św. przedstawiciele Rodziców zwrócili się z prośbą do Księdza Proboszcza  o udzielenie Komunii św. a na zakończenie same dzieci wypowiedziały słowa podziękowań Rodzicom, rodzinie, katechetom, nauczycielom i wszystkim, którzy tę uroczystość przygotowali. Zgodnie z tradycją każde dziecko otrzymało specjalny chlebek i powinno się nim podzielić ze swoją rodziną. 

BG