18. listopada Ksiądz Proboszcz świętuje dzień swoich imienin. W tym roku koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i w intencji czcigodnego Solenizanta modlił się ks. Mirosław. Po zakończonej Eucharystii wszystkie wspólnoty spotykające się przy parafii wyraziły swoje życzenia i podziękowania. Mszę św. śpiewem ubogacił jak zawsze Chór Parafialny i śpiewem również wyraził swoje życzenia.

Jeszcze raz Księże składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za Twoją ojcowską troskę o całą parafię. Szczęść Boże!!!

BG