altWe wtorek 20. stycznia 2015 roku o godz. 18.00 ks. Roman Adamczyk sprawował Mszę św. w intencji solenizantów: Ojca Sebastiana Mateckiego, naszego rodaka z Jasnej Góry i wikariusza ks. Sebastiana Osińskiego. 

Paulinowi, Ojcu Sebastianowi, w imieniu wszystkich naszych parafian telefonicznie życzenia złożył Ks. Proboszcz. Obecnemu wśród nas Solenizantowi na zakończenie Eucharystii przedstawiciele wszystkich grup parafialnych składali życzenia, kwiaty i całuski od całej wspólnoty. Jako pierwsi zabrali głos najmłodsi, a ich słowa wybrzmiały tak : „Czcigodny Księże Sebastianie! Kiedy nas uczysz ścieżek do Boga, zawsze znajdujesz właściwe słowa, a my, gdy Księdza są imieniny, uczucia nasze jak wyrazimy? Najlepiej, jeśli dziecięce myśli, krótkiego wiersza słowo określi : Przeleciał rankiem Anioł nad szkołą z miną radosną , z wieścią wesołą i rzekł : Gdy Kapłan ma imieniny cieszą się nawet Nieba wyżyny! I niby gwiazdki rozsiewał radość… Tak naszym sercom uczynił zadość! Więc z tej radości słodycze niesiemy, pełni wdzięczności – zdrowia życzymy i Boga prosić będziemy zawsze , by Ci dał każdą potrzebną łaskę. Słowami piosenki specjalnie na tę okazję napisanej, swoje  życzenia wyśpiewał  chór parafialny.

 Czcigodny Księże Solenizancie! Niech się spełnią wszystkie życzenia, jakie w tym czasie otrzymałeś, niech Matka Kapłanów ma Cię w szczególnej opiece a Pan Bóg hojnie darzy łaskami. Przyjmij również nasze podziękowania za to wszystko, czym darzysz naszą wspólnotę parafialną. Dobrze, że jesteś z nami. Szczęść Boże!

GALERIA