Od 2011 r. rozpoczęliśmy generalny remont naszej świątyni. Wiemy, że wszystkie minione pokolenia naszych pradziadków, dziadków oraz rodziców wkładały wielki trud i wysiłek, aby na Glinicach była świątynia. Po kilkudziesięciu latach swojego istnienia świątynia wymagała generalnego remontu.  Każdy dobrze pamięta, że stan techniczny był już bardzo nadwyrężony.

* Pragnę, jako Proboszcz, podziękować tym, którzy od samego początku aktywnie włączają się w remont, składając ofiary w każdą drugą niedzielę miesiąca na tacę remontową.

* Dziękuję tym Parafianom, którzy każdego roku składają ofiarę indywidualną na rzecz wykonywanych prac, czyniąc to w kancelarii; podczas mszy w kościele w podpisanej kopercie lub przelewając na konto bankowe.

* Dziękuje tym, którzy włączyli się w pojedyncze zbiórki na = remont schodów; plac przed kościołem oraz tym, którzy już nabyli, lub będą chcieli nabyć pamiątkowy medal jubileuszowy.

Zdecydowaną większość funduszy na remont udało się pozyskać w instytucji zewnętrznych / dotacje Urzędu M. Radom; Ministerstwo Kultury; Samorząd Województwa Mazowieckiego; Unia Europejska = wszystkie cztery dotacje to kwota 4.570.000 zł /. Wszystkim, którzy pracują w zespole fachowców składam również bardzo serdeczne podziękowanie.

Wykaz prac wykonanych w poszczególnych latach:

* lipiec 2011 – oficjalne pismo złożone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem otrzymania ogólnych wytycznych konserwatorskich dotyczących zamierzonego remontu kościoła.

* sierpień 2011 – wytyczne konserwatora

* styczeń 2012 – zlecenie przez parafię wykonania projektu remontowo-konserwatorskiego wraz z inwentaryzacją.

* listopad 2012 – wykupienie opracowanego projektu: na ten cel pozyskano z Urzędu Miasta Radom kwotę 70.000 zł. Parafia opłaciła wkład własny w kwocie 27.000 zł.

* wiosna 2013 – ustawienie rusztowań do przeprowadzenia remontu hełmu wieży głównej. Koszt 110.000 zł

* sezon prac 2013 – remont więźby dachowej wieży głównej i nowe pokrycie blachą tytan-cynk. Parafia pozyskała na ten cel dotację z Urzędu Miasta Radom w wysokości 120.000 zł. Druga połowę kosztów pokryto z wkładu parafialnego.

* sezon prac 2014 – remont elewacji wieży głównej – parafia pozyskała 100. 000 zł z Ministerstwa Kultury. Reszta opłacona ze środków parafialnych.

* sezon 2015 – remont elewacji frontowej. Parafia pozyskała kwotę 785.000 zł z programów unijnych. Wkład własny 190.000 zł opłacono z funduszy parafialnych.

* sezon 2016 – schody od strony frontonu. Kwota 150.000 zł pokryte ze składek tzw. Funduszu schody.

* sezon 2017 – wykonanie prac przy wieżach bocznych / wymiana więźby, pokrycie wież i dachów frontonu blachą j.w. /

– elewacje arkad po dwu stronach frontonu

– część pierwsza placu przed kościołem

– ogrodzenie całości placu

– iluminacja świątyni

– wymiana dachu nad nawą główną, nawami bocznymi, transeptem i prezbiterium

– nowa elewacja ścian bocznych w całości murów

–  remont drzwi głównych i bocznych

– wymiana stolarki okiennej

Na ten cel pozyskano z programu unijnego kwotę w wysokości 3.259.000 zł. Wkład własny parafii 1.205.000 zł.

Do końca września 2017 r. opłacono część wkładu własnego w wysokości 145.000 zł.

Pozostała część wkładu własnego na dzień 1.10.2017 r. = 1.050.000 zł.

 Projekt unijnych dotacji – zakończenie do 30.06.2018 r.

 W sezonie wiosennym 2018 r. dokończenie prac związanych z realizacją całości projektu, a mianowicie: druga część placu wokół kościoła; instalacja odprowadzająca z placu wody opadowe; nowe nasadzenia.

 Przez najbliższe 9 miesięcy parafia ze środków własnych ma opłacić wkład własny w wysokości przedstawionej w niniejszej prezentacji.

 ps. dla zainteresowanych podaję jeszcze raz numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy – Radom; 21 9147 0009 0000 7386 2000 0001