Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba przekazała do Polski trzy relikwie Założyciela Rycerzy Kolumba bł. Ks. Michaela McGivneya. Zakon Rycerzy Kolumba jest największą na świecie męską wspólnotą charytatywną. W niedzielę 28. lutego 2021 r odbyła się intronizacja relikwii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Uroczystej, koncelebrowanej Mszy św., przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Roman Adamczyk. Przez kilka dni relikwie zostaną w parafii, po czym będą przekazane do kolejnych parafii, gdzie taka wspólnota istnieje. Na zakończenie ks. Roman Adamczyk przedstawił biogram Założyciela, po czym, członkowie działającej w parafii od 9. lat wspólnoty wraz ze wszystkimi uczestnikami Eucharystii odmówili modlitwę o kanonizację bł. Ks. Michaela McGivneya. Przez kilka dni można oglądać umieszczoną w bocznej nawie wystawę, która jest poświęcona życiu Założyciela i dziełom charytatywnym tej męskiej wspólnoty.

BG