alt2. Marca 2014 roku w naszej parafii odbyła się akcja oddawania krwi na potrzeby Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja poprowadzona była przez parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi im. bł. Jana Pawła II. Zgłosiło się 15 osób chętnych do oddania krwi. Pobrano 7 litrów krwi. W sumie w ramach naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi zebrano 125 litrów krwi. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do tej pory w ofiarowanie samych siebie dla innych.

GALERIA