15. lutego 2023 Seniorzy z NSJ Radom kolejny raz spotkali się w sali w Domu Parafialnym. Opiekun klubu ks. Roman Adamczyk tym razem zaprosił polskiego polityka –  Radomianina Pana Jana Rejczaka. Po modlitwie rozpoczynającej nasze spotkania Gość najpierw krótko opowiedział o swojej rodzinie o tym gdzie mieszkał, wzrastał i gdzie  rozpoczął swoją szkolną edukację. Po ukończeniu nauki w Radomiu przyszedł czas studiów na Politechnice Warszawskiej. Zdobywanie wiedzy zakończyło się obroną doktoratu. Pan Jan posiadał odpowiednie kwalifikacje i rozpoczął pracę, jako nauczyciel akademicki na radomskiej uczelni. Po wydarzeniach czerwcowych w Radomiu w 1976 r zajął się organizacją pomocy dla ofiar represji. Ten działacz społeczny z wielką nadzieją na poprawę losu robotników włączył się w organizację rodzącego się również w Radomiu  Ruchu ” Solidarność ” i pełnił w nim wiele odpowiedzialnych funkcji. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce był oczywiście internowany. Po kilku miesiącach, na skutek interwencji Rady  Prymasowskiej, której  był członkiem został zwolniony. Niestety z pracy też został zwolniony i jako bezrobotny wykonywał bardzo różne zawody. Na skutek zmian, jakie w naszym kraju następowały pełnił wiele wysokich funkcji samorządowych. Był radnym posłem a w latach 1990 – 1992  radomskim wojewodą. W czasie przemian w Polsce panowało wielkie bezrobocie, a niektórzy szczególnie nie mogli znaleźć zatrudnienia. Ordynariusz Radomski ks. bp Edward Materski, chcąc pomóc  zaproponował Panu Janowi stanowisko katechety. Po ukończeniu odpowiednich kursów i uzyskaniu ” bardzo nudnego ” świadectwa ( widniały na nim same piątki) został szkolnym katechetą i na tym stanowisku dopracował do emerytury. Pełnił też funkcję prezesa radomskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej.

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy tego spokojnego, bardzo pokornego człowieka, który mówił o rzeczach nam doskonale znanych i zapamiętanych a my mieliśmy okazję uzupełnić naszą wiedzę o wiele bardzo ciekawych szczegółów. 

Ksiądz Proboszcz dziękując za przybycie obdarował Gościa wydaną z okazji 100- lecia parafii monografią Glinic. 

Pan Jan Rejczak to żywa lekcji historii nie tylko naszego radomskiego środowiska, ale również w tym szerszym, krajowym wymiarze  także w środowisku  kościelnym.

BG