W niedzielę 13 września nasz kościelny Pan Janusz Kozieł obchodził jubileusz 40 lecia pracy w naszej parafii. Z tej okazji Ksiądz Proboszcz wystąpił  z pismem do ks. bpa Henryka Tomasika o przyznanie orderu. Ordynariusz przychylił się do prośby i ojciec św. Franciszek przyznał order Pro Ecclesia et Pontifice. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać osoba świecka w Kościele. Na rozpoczęcie Eucharystii Ksiądz Proboszcz przedstawił krótki życiorys Jubilata i poprosił Księdza Biskupa o przewodniczenie Mszy świętej. Na zakończenie tej bardzo podniosłej uroczystości Ksiądz Biskup osobiście odznaczył Jubilata, po czym przedstawiciele parafian, Państwo Wolscy złożyli stosowne gratulacje. W imieniu Jubilata serdeczne podziękowania wypowiedziała przedstawicielka rodziny. 

Tą drogą jeszcze raz w imieniu wszystkich parafian składam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata pracy. Szczęść Boże.

BG