Pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Seniora działającego przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu odbyło się w Domu Parafialnym w środę 9. września.

 Tym razem Ksiądz Proboszcz zaprosił Pana Pawła Putona członka Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków. Pan Paweł jest wielkim pasjonatem przydrożnych  kapliczek i podzielił się swoimi wiadomościami o kapliczkach znajdujących się na terenie naszej parafii. Nikt z obecnych , a na spotkaniu byli przecież długoletni mieszkańcy parafii, nie zgadł, że  murowanych kapliczek, przydrożnych krzyży i figurek umieszczonych na domach i w przydomowych ogródkach jest w sumie 18. Taką ilością byliśmy po prostu zaskoczeni. Radom pod tym względem jest dosyć bogaty, bo na terenie miasta takich wyrazów wiary naszych przodków jest ok 450. W tym miejscu  trzeba zauważyć , że współcześnie nowe takie obiekty powstają znacznie wolniej niż przed laty.

Ksiądz Proboszcz poinformował nas, że wszelka dokumentacja została zgromadzona i wkrótce będzie odnowiona kapliczka znajdująca się na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Białej , a znajdują się na niej i będą zachowane bardzo ciekawe inskrypcje. 

Kończąc to spotkanie doszliśmy do wniosku , że powinniśmy chodzić z głowami uniesionymi wysoko, by zauważyć figurki i krzyże umieszczone na domach w naszej okolicy.

GALERIA