WIZYTA DUSZPASTERSKA 2012/13

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

W RADOMIU

 

27.12.2012 – CZWARTEK

9.00 Ul. Słowackiego – nieparzyste od 55, od wiaduktu w stronę kościoła              ks. Rafał

9.00 Ul. Słowackiego – nieparzyste od 189 , za rondem w stronę kościoła             ks. Jerzy

9.00 UI. Słowackiego – parzyste od 48, od wiaduktu do ronda                                   ks. Piotr

9.00 Ul. Makowska od Słowackiego i ul. Zielińskiego                                                  ks. Roman

 

28..12.2012 – PIĄTEK

9.00 Ul. Biała, nieparzyste, od ul. Kwiatkowskiego do końca, do Świerkowej         ks. Rafał

9.00 Ul. Mikołaja z Radomia oraz ul. Biała, parzyste, do ul. Grzecznarowskiego    ks. Piotr

9.00 Ul. Ogrodnicza od lotniska po dwu stronach do ul. Wojska Polskiego            ks. Jerzy

oraz ul. Inspektowa i ul.  Hubalczyków

9.00 Ul. Jaśminowa od Słowackiego,; ul. Wojska Polskiego od ronda oraz           ks. Roman

ul. Skarżyńskiego

 

29.12.2012 – SOBOTA

9.00 Ul. Zagłoby; ul. Kwiatkowskiego parzyste od ul. Zagłoby                                  ks. Rafał

9.00 Ul. Kwiatkowskiego od Słowackiego, nieparzyste                                             ks. Piotr

9.00 Ul. Owocowa od Słowackiego; ul. Ul. Zapolskiej; ul. Norwida                        ks. Jerzy

9.00 Ul. Czeremchowa od Słowackiego; ul. Trawna od Białej                                ks. Roman

 

31. 12.2012 – PONIEDZIAŁEK

9.00 Ul. Giserska od Słowackiego, parzyste i nieparzyste                                       ks. Piotr

9.00 Ul. Żurawia od Promyka, parzyste i nieparzyste                                                ks. Rafał

9.00 Ul. Promyka od Giserskiej, parzyste i nieparzyste                                            ks. Jerzy

9.00 Ul. Jarzynowa i ul. Niemcewicza                                                                          ks. Roman

2. 01. 2013 – ŚRODA

9.00 UI. Domagalskiego; ul. Błotnia od Dąbrowskiego; ul. Fabryczna;                ks .Piotr
ul. Graniczna od Fabrycznej
 

9.00 Ul. Wrześniowskiego od Kwiatkowskiego                                                        ks. Rafał

12.00 Ul. Szara od Wojska Polskiego                                                                        ks. Jerzy

9.00 Ul. Płaska od Wojska Polskiego                                                                       ks. Roman

3. 01.2013 – CZWARTEK

9.00 Ul. Inwalidów Wojennych od Konopnickiej                                                     ks. Rafał
 

14.30 Ul. Klinowa od Konopnickiej                                                                          ks. Rafał

14.30 Ul. Konopnickiej od Białej [ parzyste ]                                                          ks. Piotr

14.30    Ul. Konopnickiej od Białej [ nieparzyste ]                                                 ks. Jerzy

9.00 Ul. Odechowska od Długojowskiej                                                                ks. Roman
 

4.01.2013 – PIĄTEK

 

12.00 Ul. Lubońskiego od Słowackiego                                                           ks. Piotr

12.00 Ul. Wschodnia od Białej                                                                           ks. Rafał

12.00 Ul. Prosta od Białej                                                                                   ks. Roman

9.00   Ul. Jasna od Słowackiego                                                                       ks. Jerzy

5.01.2013 – SOBOTA

 

9.00 Ul. Radomskiego 3                                                                                   ks. Rafał
 

9.00 Ul. Radomskiego 6                                                                                  ks. Piotr

9.00 Ul. Radomskiego 4                                                                                  ks. Jerzy
 

7.01.2013 – PONIEDZIAŁEK

 

9.00 Ul. Długojowska [ parzyste i nieparzyste ] od Ogrodniczej             ks. Rafał

9.00 Ul. Akacjowa od Ogrodniczej                                                               ks. Piotr

13.30 Ul. Średnia od Słowackiego [ parzyste i nieparzyste ]                  ks. Piotr

9.00 Ul. Kościelna od Słowackiego i ul. Przelotna                                  ks. Jerzy

9.00 Ul. Miedziana od Słowackiego                                                           ks. Roman

 8.01.2013  – WTOREK

9.00 do 11.15 i od 15.00 Ul. Gromadzka od Słowackiego i Ul. Krzyżowa        ks. Rafał
 

9.00 do 10.30 i od 15.00 Ul.Ogrodnicza od Słowackiego do Wojska Pol.       ks. Piotr

10.00 Ul. Podmiejska od Ogrodniczej                                                                    ks. Jerzy

10.00 Ul. Podmiejska od Ogrodniczej                                                                   ks. Roman

9.01.2013 – ŚRODA

9.00 do 11.15 i od 15.30  Ul. Komunalna od Ogrodniczej                                 ks. Rafał

9.00     Ul. Komunalna od Ogrodniczej                                                                  ks. Piotr

15.00 Ul. Szeregowa od Długojowskiej                                                                ks. Jerzy

9.00 Ul. Tadeuszowska od Słowackiego [ parzyste ]                                         ks. Roman

10.01.2013 – CZWARTEK

9.00 do 10.30 i od 14.30 Ul. Ciemna od Odrodzenia                                         ks. Rafał

14.30 Ul. Ciemna od Słowackiego                                                                        ks. Piotr

14.30 Ul. Ciemna od Słowackiego                                                                        ks. Jerzy

9.00 Ul. Tadeuszowska od Słowackiego [ nieparzyste ]                                    ks. Roman

 11.01.2013 – PIĄTEK

12.30 Ul. Kośna od Kwiatkowskiego                                                                     ks. Rafał

12.30 Ul. Ludwikowska od Słowackiego                                                              ks. Piotr

9.00 Ul. Dąbrowskiego od Słowackiego                                                               ks. Jerzy

9.00 Ul. Dzielna od Długojowskiej                                                                         ks. Roman

12.01.2013 – SOBOTA

9.00 Ul. Świerkowa od Słowackiego do końca [ za obwodnicę                       ks. Rafał
do p. Otolińskich ] i Biała domy przy Świerkowej

9.00 Ul. Wróblewskiego od Słowackiego                                                            ks. Piotr

9.00 Ul. Górna od Słowackiego                                                                             ks. Jerzy

14.01.2013 – PONIEDZIAŁEK

9.00 Ul. Litewska od Ogrodniczej [ parzyste ]                                                      ks. Rafał

9.00 Ul. Litewska od Ogrodniczej [ nieparzyste ]                                                ks. Jerzy

9.00 do 10.30 i od 13.30 Ul. Kalińska od Słowackiego                                    ks. Piotr

15.01.2013 – WTOREK

9.00 do 11.15 i od 15.00 Ul. Kwiatowa od Słowackiego [ parzyste ]              ks. Rafał

9.00 do 10.30 i od 15.00 Ul. Kwiatowa od Słowackiego [ nieparzyste ]        ks. Piotr

10.00 Ul. Wesoła od Słowackiego                                                                       ks. Jerzy

10.00 Ul. Wesoła od Słowackiego                                                                       ks. Roman

16.01.2013 – ŚRODA

9.00 do 10.30 i od 14.30  Ul. Lechicka od Ogrodniczej                                    ks. Rafał

9.00    Ul. Lechicka od Ogrodniczej                                                                      ks. Piotr

9.00 Ul. Złota [ parzyste i nieparzyste ]                                                                 ks. Roman

15.00 Ul. Złota od Konopnickiej [ parzyste i nieparzyste ]                                ks. Jerzy

19.01.2013 – SOBOTA

9.00  – rodziny, które w danym wyznaczonym dniu nie mogły przyjąć kapłana.
 – zgłoszenia przez telefon, w kancelarii lub w zakrystii