“Grupy i stowarzyszenia katolików świeckich w Radomiu na przestrzeni minionych lat” – to temat kolejnego spotkania Klubu Seniora z NSJ Radom. Spotkanie to odbyło się 10 grudnia w Domu Parafialnym. Naszym gościem był Pan Jan Rejczak. Gość krótko opowiedział historię swojej samorządowej działalności.  Obecnie jest radnym Sejmiku Mazowieckiego i przedstawił nam swoje plany i zamierzenia na najbliższe lata.

Po upadku komunizmu , i w Polsce i Radomiu, powstawały różne grupy, stowarzyszenia i wspólnoty  świeckich katolików . Z rozmaitych powodów niestety nie przetrwały do dzisiaj. W Radomiu wiosną 1981 roku powstał  Klub Inteligencji Katolickiej  i z krótką przerwą, kiedy to został zawieszony razem z Solidarnością działa do dzisiaj. Klub powstał w oparciu o Duszpasterstwo Akademickie skupione wokół ks. Jerzego Banaśkiewicza , który został pierwszym kapelanem Klubu. Obecnie kapelanem jest ks. Edward Poniewierski, funkcję prezesa natomiast pełni Pan Jan Rejczak. Klub Inteligencji Katolickiej działa zgodnie ze swoim statutem, spotyka się w każdą środę i wszystkie spotkania są otwarte.

Zakończenie tego spotkania było bardzo radosne, bo okazało się, że Święty Mikołaj zostawił dla nas paczki. Fizycznie nie mógł być obecny, ale poradziliśmy sobie i wszyscy opuszczali dom Parafialny w znakomitych humorach.

GALERIA