Kolejny raz w Niedzielę Chrztu Pańskiego w parafii pw. NSJ w Radomiu koncertował Chór Parafialny pod kierownictwem ks. Sebastiana Osińskiego. Chórzystów wspierało pięcioro młodych muzyków z Zespołu Instrumentalnego ze Szkoły Muzycznej, nasi rodzimi gitarzyści oraz Pan organista. Wykonania solowe zapewnił ks. Sebastian oraz kilkoro chórzystów. W koncercie udział wzięła również parafialna schola dziewczęca. Na zakończenie głos zabrał ks. Roman Adamczyk, nasz proboszcz, który serdecznie podziękował za koncert i zapowiedział, że ta tradycja będzie kontynuowana, co przyjęliśmy z radością.

Tego wieczora świątynia dokładnie się wypełniła i całkiem słusznie, bo nasz Chór znany już jest z profesjonalizmu. Koncert bardzo się podobał wszystkim, którzy tego wieczora przybyli do kościoła, a najczęściej słyszanym słowem przy wyjściu, było: pięknie. Natomiast ks. Sebastian długo po zakończonym koncercie przyjmował gratulacje i życzenia dla całego zespołu, które oczywiście były jak najbardziej zasłużone.

Księdzu Sebastianowi, Pani Prezes Bogumile i wszystkim członkom Chóru jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przeżycia dnia dzisiejszego. Jesteśmy z Was dumni. Dobrze, że jesteście.

BG