Z okazji Bożego Narodzenia w niedzielę 08. 01. 2023 r. o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych na parafialne „URODZINY Pana Jezusa”.

 

Tego dnia będziemy wspólnie kolędować przy żłobku i rozmawiać o tradycjach świątecznych. Dzieci będą mogły same zaśpiewać Panu Jezusowi kolędy, które wcześniej poznały. Nie zabraknie konkursów i urodzinowego tortu.

A  przyniesione przez dzieci zabawki, słodycze, przybory szkolne, książeczki i nowe ubranka  przekażemy chorym lub osieroconym dzieciom z Radomskiego Hospicjum Królowej Apostołów.

Lista potrzebnych artykuły dostępna jest na stoliku z prasą.

 

Regulamin konkursu plastycznego

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Parafialny Oddział Akcji katolickiej oraz Parafia NSJ w Radomiu

II. Cel konkursu.

1. Celem konkursu jest

– podtrzymanie w młodym pokoleniu religijnej tradycji Świąt Bożego Narodzenia

– poszerzenie wiedzy na temat narodzin Jezusa

– stworzenie świątecznej atmosfery

 

2. Hasłem konkursu jest „ Z narodzeniem Jezusa było tak…”

III. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział przedszkolaki i uczniowie, którzy mieszkają na terenie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w następujących grupach wiekowych

– przedszkolaki

– uczniowie z klas I – III

– uczniowie z klas IV – VIII

 

IV. Przebieg konkursu

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne ( rysunki różną techniką – ołówkiem, kredkami, farbami itp. – w formacie A-4)

2. Termin wykonania i złożenia prac upływa w dniu 31. grudnia 2022 r.

3. Prace plastyczne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr przedszkola czy szkoły i klasy należy przynieść do zakrystii czy kancelarii przy parafii NSJ w Radomiu

4. Komisja wybierze z każdej grupy wiekowej prace, które zostaną zaprezentowane w kościele przy szopce.

Następnie z tych prac zostaną wyłonione po trzy prace nagrodzone z każdej grupy wiekowej.

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę

– wybór odpowiedniej techniki

– czystość i poprawność wykonania

– ogólne wrażenie artystyczne

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 08. 01. 2023 r. o godz. 15.00 w naszym kościele podczas spotkania z okazji „Urodzin Pana Jezusa”. Przewiduje się nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej grupie wiekowej. Komisja może przyznać wyróżnienia.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!