Kolejne spotkanie Klubu Seniora odbyło się w środę 22 maja. Tym razem spotkaliśmy się w sali w Domu Parafialnym, a spotkanie poprowadził Ksiądz Proboszcz. W maju w bardzo wielu parafiach organizowane są uroczystości I Komunii św. My wspominaliśmy nasze uroczystości. Jest to bardzo ważny dzień w życiu człowieka i pomimo, że było to dosyć dawno pamiętamy daty oraz nazwiska Księży, którzy nas przygotowywali. Pewną ciekawostką okazał się termin sierpniowy, a tam połączono Komunię z parafialnym odpustem.

Ksiądz Proboszcz, z bardzo starego śpiewnika przygotował teksty pieśni pochodzących nawet z XIX wieku. W ten sposób poznaliśmy dwa zamienniki pieśni „Kiedy ranne wstają zorze” które zawierają słowa skierowane do prostych, często nie umiejących czytać ludzi, ale o wspaniałej treści. Kontemplowaliśmy również pieśni o Sercu Pana Jezusa jak również pieśni Maryjne z racji trwającego miesiąca maja.