W IV Niedzielę Wielkanocną Księża Profesorowie oraz studenci Wyższego  Seminarium Duchownego wyjeżdżają ze swoją posługą do poszczególnych parafii w diecezji. W tym roku do naszej parafii przybył Ks. Profesor Wiesław Przygoda,

 student V roku kleryk  Michał oraz student I roku kleryk Bartosz. Ksiądz Profesor głosił nauki na wszystkich mszach św. Natomiast kleryk Michał po każdej zakończonej mszy św. kierował kilka zdań do wiernych , prosząc głównie o modlitwę w intencji wszystkich kleryków, bo jak zauważył , czas studiów w seminarium to czas dorastania do kapłaństwa. Po każdej mszy św. chętni mogli się zadeklarować i podjąć modlitwę w intencji przygotowujących się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Klerycy wyjaśniali zasady i trzeba przyznać, chętnych było wielu. W naszej świątyni odbyło się również specjalne spotkanie dzieci i młodzieży z klerykami. Klerycy zadawali pytania i nagradzali za prawidłowe odpowiedzi, sami też odpowiadali na zadawane im pytania.

Być szczęśliwym , to przeżyć swoje życie jako dar dla drugiej osoby – to przesłanie za które szczególnie dziękujemy Księdzu Profesorowi. Klerykom Michałowi i Bartoszowi życzymy dużo zdrowia i wszelkich potrzebnych  łask , aby zawsze byli pewni , że dobrze odczytali swoje powołanie , które niech dla nich  będzie źródłem wielkiej życiowej satysfakcji. Szczęść Boże !!!

GALERIA