W niedzielę 22. maja podczas Mszy św. o godz 12.00 odbyła się uroczystość włączenia do służby ołtarza nowych lektorów i ministrantów. 

Kandydaci przez kilka miesięcy byli przygotowywani do tej posługi . W sobotę  odbył się egzamin przed parafialną komisją. Niedzielnej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Proboszcz a Ks Dariusz, opiekun ministrantów w naszej parafii, oświadczył, że kandydaci  są dobrze przygotowani i można im powierzyć nowe funkcje. Następnie sami zainteresowani złożyli odpowiednie ślubowania i po poświęceniu komży ministranci je założyli i podjęli się nowej posługi. Lektorom na znak włączenia do służby ołtarza Ks. Proboszcz wręczył pamiątkowe krzyże.    

Serdecznie gratulujemy młodym ludziom i ich rodzinom zaangażowania  w życie parafii i troski o wzrost duchowy naszej wspólnoty. Dobrze, że jesteście! Szczęść Boże!!!!

BG

GALERIA