Prelegentem kolejnego spotkania Klubu Seniora z NSJ Radom, które odbyło się 7. grudnia był prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, dr Łukasz Zaborowski. Niewiele z nas miało jakąkolwiek wiedzę na temat działalności Towarzystwa. W 1825. roku z inicjatywy, pijara ks. Kazimierza Kłaczyńskiego powstało  Radomskie Towarzystwo Naukowe, którego hasłem zostało powiedzenie: „korzenie wiedzy gorzkie – owoce słodkie”. Na temat działalności w dalszych latach są skąpe wiadomości, ale tuż po zakończonej II wojnie, kiedy ze zniszczonej Warszawy do Radomia przybywali naukowcy już w 1945 r. powstał Instytut Naukowo – Społeczny, który kontynuował pierwsze założenia pracy Towarzystwa. Pierwotna nazwa po wielu trudnościach  została  przywrócona w 1963 r. Dzisiaj jest to prężnie działająca i znana w świecie placówka naukowa. Zakres jej działalności, jak przystało na naukowców jest bardzo szeroki. Oprócz konferencji naukowych na bardzo rozmaite tematy szeroko rozwiniętej działalności wydawniczej zabierają głos w sprawach ważnych dla regionu. Widząc postępującą degradację Radomia rozpoczęli walkę o  przywrócenie nam statusu miasta wojewódzkiego. To dzięki nim  zostały zachowane budynki po Zakładach Metalowych, w których dzisiaj już działa wiele różnych przedsiębiorstw. Zabiegają o uruchomienie linii tramwajowej i wiele, wiele innych inicjatyw. 

Spotkanie znowu okazało się bardzo interesujące  i wzbogacające naszą wiedzę o Radomiu.  Ksiądz Proboszcz Roman Adamczyk, dziękując za przybycie  zauważył, że żeby walczyć trzeba mieć i wiedzę i pasję a tych Panu Łukaszowi nie brakuje.

BG